Бизнес борса

Steinzeug-Keramo

За организацията

Steinzeug-Keramo, филиал на международния концерн Wienerberger AG, е дългогодишен производител на стъклокерамични тръби и фасонни части за отпадъчни води. Компанията разполага с три производствени бази, две от които в Германия – в градовете Фрехен и Бад Шмидерберг, една в Белгия – в град Хаселт. В компанията работят повече от 500 специалисти.

Продуктовият асортимент на Steinzeug-Keramo включва:

  • Стъклокерамични тръби и фасонни части - с нормална якост (DN 100÷600) и с висока якост (до DN 1200);
  • Шахти със стандартен размер на отвора DN 600, 800 и 1000;
  • Аксесоари за свързване.

Всички продукти на Steinzeug-Keramo са сертифицирани по DIN CERTCO’s DINplus – доброволно сертифициране и право на използване на знака за качество DINplus, който надминава законовите и нормативни изисквания на Европейските стандарти EN 295 и ZP WN 295.

Изделията са носители и на знака за качество Keymark, европейския знак на CEN/CENELEC, с който независима институция потвърждава съответствието им с приложимите европейски стандарти.

Компанията Steinzeug-Keramo поддържа постоянни стойности на еталонните показатели и свойствата на влаганите материали и на крайните продукти. Сред най-важните характеристики на изделията са техната висока физическа, химическа, корозионна и абразивна устойчивост. Едно от предимствата на стъклокерамичните тръби е тяхната малка грапавина, което е от изключително значение за хидравличното им поведение.

Гордост за немското дружество е сертификатът Cradle to Cradle® - екологичен знак от трета независима страна за рециклируемостта на продуктите. Steinzeug-Keramo притежава и прилага „ноу-хау” за производство с намалени въглеродни емисии.

Сред десетките реализирани обекти и инженерни предизвикателства с продуктите на Steinzeug-Keramo са:

  • Изграждане на част от канализационната мрежа в Шумен, България;
  • Топлина от канализацията се оползотворява за битови нужди в Любек, Германия;
  • Безизкопно полагане на канализационен участък, който пресича линии на метрото в Берлин, Германия;
  • Смесена канализация на бъдещето в Детмолд, Германия;
  •  Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа по европроект във Вроцлав, Полша;
  • Канализация като в Римската империя – изграждане на канализация във Фраскати, Италия;
  • Микротунелиране в Любек, Германия. 

Контакти

Повече за Steinzeug-Keramo

1 2 3