Академична борса

Академична борса

Обяви за стаж/стипендияВижте всички обяви

Академични новини

Обучителни организацииВижте всички организации

 • ПГЗ „Стефан Цанов“

  Професионална гимназия по земеделие (ПГЗ) „Стефан Цанов“ в гр. Кнежа е създадена през далечната 1908 година, първоначално като Нисше земеделско училище. Днес училището продължава да дава висококачествено образование в областта на земеделието.

  Повече за компанията
 • ПГ по промишлени технологии

  Професионална гимназия по промишлени технологии в гр. Пазарджик отваря врати през 1964 г., първоначално като Професионално техническо училище по металообработване. В наши дни учебното заведение продължава да обучава висококвалифицирани средни специалисти в областта на автоматизацията, електротехниката и топлотехниката.

  Повече за компанията
 • ПГСС „Ангел Кънчев“ – Образцов Чифлик, гр. Русе

  ПГСС „Ангел Кънчев“ е единствената в България гимназия, създадена по модела на френските земеделски училища. Учебното заведение представлява училище-ферма, изградено с фокус върху отделните елементи на завършения цикъл в производството и обработката на селскостопанска продукция.

  Повече за компанията
 • ПГ по строителство и архитектура

  Професионална гимназия по строителство и архитектура (ПГСА) в гр. Пазарджик е създадена през 1959 г. В наши дни учебното заведение продължава да подготвя висококвалифицирани специалисти за строителството и архитектурата.

  Повече за компанията
 • ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“

  Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Горна Оряховица е създадена през 1959 г. Оттогава до днес училището е обучило хиляди, отлично подготвени кадри, които успешно се реализират в частни и държавни предприятия.

  Повече за компанията
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е основан през 1942 г., първоначално като Висше техническо училище. За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5900 архитекти и 25000 инженери.

  Повече за компанията
 • ПТГ „Васил Левски“, гр. Видин

  Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ в гр. Видин е създадена 2001 г. Училището е наследник на Техникум по механотехника и на СПТУ по строителство „Христо Смирненски“. Днес обучението в гимназията е един своеобразен трамплин за амбициозните младежи по пътя им към успешната професионална реализация.

  Повече за компанията
 • Европейски политехнически университет

  Европейски политехнически университет в гр. Перник е частно висше учебно заведение, създадено през 2010 г. Днес ЕПУ е многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес-сътрудничество.

  Повече за компанията

Най-новото от