За организацията

Под търговското име P&M GROUP са обединени добре познатите в бранша фирми П и М Консултинг АД и ПИМ Д. Иванова ЕООД, работещи в сферата на водоснабдяването и канализацията, отоплението и климатизацията. Дейността, която те извършват, се състои в: доставка и монтаж на компоненти за водоснабдителни, отоплителни и климатични инсталации; доставка, СМР и пускане в експлоатация на противопожарни системи, помпени станции за питейни и отпадни води; проектиране и изработване на системи и ел. табла за управление и контрол на помпени системи; гаранционно и извън гаранционно обслужване; абонаментна поддръжка.

Нова област в дейността на компанията е създаването и стопанисването на малки комплекси за отдих и туризъм като вече има изградена и успешно функционираща база на остров Тасос, Гърция, както и комплекс за отдих в близост до град Монтана.

P&M GROUP е представителство и дистрибутор на водещи европейски фирми-производители на помпи и помпено оборудване като Grundfos, Danfoss, HOMA, DAB, S. AIVAZIS, Varisco.

Контакти

Централен офис София 

Адрес: София 1434, кв. Симеоново, ул. „Босилек" №55A

(„Симеоновско шосе", след околовръстен път)

Телефон: 02/961 40 45  

E-mail: office@pimgroup.eu

 

Регионален офис Пловдив

Адрес: Пловдив, ул. „Пещерско шосе" №21

Телефон: 032/64 10 89; 0898 638 274

E-mail: plovdiv@pimgroup.eu

 

Регионален офис Видин

Адрес: Видинул. „Дунавска" №42

Телефон: 0896 821 913

E-mail: vidin@pimgroup.eu

ПиМ Груп: Всичко необходимо, за да се движи водата

Компанията реализира проекти за водоснабдяване на битови и административни сгради и промишлени предприятия, базирано на съвременни икономически изгодни решения и съответстващо на актуалните изисквания на Европейските директиви за енергийна ефективност.

  • Сертифицирано качество

    Фирмата има изградена Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството ISO 9001:2015, на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 и на околната среда ISO 14001:2015.

  • Енергийно ефективни решения

    Компанията внедрява в обектите си висок клас оборудване с възможност за дистанционен мониторинг и оптимизация на използваната електроенергия.

  • Богато портфолио от услуги

    П и М Груп извършва пълен инженеринг, включително доставка, монтаж, пуск и настройка, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Промоционални оферти

Повече за ПиМ Груп

1 2 3 4 5 6