Бизнес борса

Ю Ес Пи България ЕООД

За организацията

Ю Ес Пи България ЕООД е новосъздадена българска компания, специализирана в търсене и предлагане на устойчиви инженерни системи и решения в областта на отводняването и пречистването на сгради и градска среда. Дружеството предоставя богата продуктова гама, както и добри и природосъобразни практики от доказани международни производители, с приложение в ландшафтната архитектура, административните, търговските, индустриалните и жилищните сгради.

Портфолиото от продукти и системи на фирмата включва тръби, отводнителни улеи, точкови сифони, точкови оттоци, ревизионни капаци за достъп, воронки, системи за защита корените на дървета и др.

Продуктовите предложения и технически решения в портфолиото на Ю Eс Пи България напълно отговарят на критериите за екологосъобразност и се базират на старателно проучване, подбор и работа с утвърдени доставчици в сферата на повърхностното отводняване и ВиК системите.

Компанията разполага с екип от висококвалифицирани, опитни специалисти, които са на пълно разположение на всеки един клиент при нужда от техническа помощ и компетентно обслужване при избора на най-подходящо градоустройствено решение или система.

Контакти

Повече за Ю Ес Пи България ЕООД

1 2