ЮМО България ЕООД

За организацията

JUMO е един от водещите производители в областта на индустриалните сензори и техниката за автоматизация. Компанията разработва и произвежда датчици и уреди за измерване, регулиране, контрол и регистриране на температура, налягане, влажност, ниво, разход, рН, редокс, проводимост, разтворен кислород, хлор, хлорен диоксид, мътност на течности. 

Продуктовата гама на JUMO обхваща аналитична техника, преобразуватели на налягане, диф. налягане, манометри и съответните приспособления, стрелкови термометри (биметални и манометрични), термостати, термодвойки, термосъпротивления, преобразуватели на температура, датчици за влажност, скорост на въздух , едно- и многоканални регулатори, контролери, показващи и регистриращи уреди, разходомери, нивомери, промишлен софтуер.

На българския пазар утвърденият немски производител оперира чрез дъщерното си дружество ЮМО България.

Портфолиото от реализирани продукти от ЮМО България, съвместно с дългогодишния им партньор Мега Инженеринг, включва много успешни проекти, свързани с автоматизацията на производствени процеси при използването на качествена техника, в областта на хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата, стъкларската промишленост, металургията, енергетиката.

ЮМО България – Вашият партньор за решения в автоматизацията

Близостта до клиента и удовлетворяването на неговите нужди и изисквания е върхов приоритет за ЮМО България. На тази цел е посветена и работата на висококвалифицирания екип на компанията, който гарантира надеждни и достъпни решения за всички.

  • Доверен партньор

    Основната цел на ЮМО България е да предоставя на своите клиенти оптимални решения за надеждност на производствените процеси, енергийна ефективност и оптимизиране на разходите.

  • Екип от доказани специалисти

    Личната отговорност, креативността и високата мотивация са основни стълбове за ЮМО. Компанията разполага с екип от отдадени, висококвалифицирани и опитни специалисти, които са движеща сила за нейния успех.

  • Надеждност на световно ниво

    JUMO притежава престижния сертификат AEO („Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit“ AEO F), който е значимо признание за изключителната надеждност на компанията като доставчик в рамките на международния стокообмен.

Повече за ЮМО България ЕООД

1 2 3 4 5 6 7 8 9