Бизнес борса

Техруум ЕООД

За организацията

Техруум ЕООД е международно призната компания, предлагаща услуги и продукти в областта на иновациите, технологиите и строително-информационните системи. Дружеството развива и предоставя нови процеси, инструменти и услуги за архитекти, инженери, изпълнители, мениджъри, строители, производители, както и за инвеститори и собственици.

Богатото портфолио на фирмата включва управление на проекти; внедряване и разработване на иновативни и високотехнологични услуги и продукти; инженеринг; цялостен дизайн; създаване на BIM стандарти; внедряване на BIM в компании; обучения; създаване на бази данни, интелигентни обекти и материали за нуждите на BIM; BIM моделиране; координация; поддръжка на сграден актив и др.

Услугите, които TechRoom предлага у нас, осигуряват редица предимства, в т.ч. активен контрол на качеството, редукция на разходи, прецизно планиране на дейности, качествено управление на проекти, динамични анализи на цени и време за строителство, както и цялостна гама от инженерни анализи и симулации.

Дружеството притежава значителен опит в разработването на международни проекти в публичния и частния сектор – жилищни, офисни и сгради за публично ползване; индустриални, складови и логистични сгради; сгради със специфични изисквания. Фирмата разполага с изключително талантлив и висококвалифициран екип от над 50 специалисти в различни области, както и с добре развита партньорска мрежа.

Контакти

Повече за Техруум ЕООД