За организацията

СпейсКад ООД е българска компания, създадена през 1996 г. като част от Давид Холдинг. Фирмата е доставчик и системен интегратор на софтуерни решения и хардуер за проектиране, CNC производство, индустриална автоматизация и роботи, предоставяйки инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

СпейсКад работи в тясно сътрудничество със Siemens Digital Industry Software и си партнира с редица доказани производители на технологични решения, включително роботи, сред които: 3D Systems, Quinx, Zuken, Zoller, ESI, Moldex 3D, Fauser AG, KUKA.

Решенията, които СпейсКад предлага, са:

 •  Инженерни услуги по задание на клиента – инженерен дизайн, симулации и оптимизация на различни технологични процеси;
 •  Специализирани обучения за нуждите на производствените компании;
 •  Директен 3D печат в метал – директно от 3D моделния файл, съкращавайки времето за производство и премахвайки нуждата от скъпоструваща инструментална екипировка;
 •  Настройка и разработка на нови постпроцесори и симулационни модели. Разработени над 100 постпроцесора, готови за работа в реално производство;
 •  Технология за 3D реверсивно моделиране – създаване на точен 3D CAD модел, за последваща модификация, модернизация, симулация, анализи и генериране на документация за производство и монтаж;
 •  3D сканиране и генериране на 3D файл;
 •  Оптимизация на производствени процеси с решенията на KUKA и OnRobot;
 •  CAD/CAM/CAE и PLM софтуер;
 •  Индустриални Роботи, 3D принтери/скенери;
 •  DataFRUIT IIoT.

Основни сфери на приложение на решенията:

 •  Дигитализация на производства с CNC машинни; 
 •  Проектиране, симулация и оптимизация на продукти ; 
 •  Симулация и оптимизация на производствени технологии; 
 •  Изграждане на роботизирани производствени клетки и участъци;
 •  Адитивнo производствo чрез 3D печат на метални и пластмасови възли и детайли;
 •  Реверсивно проектиране и метрологичен контрол чрез 3D сканиране.

Сред потребителите на СпейсКад са компании от България, Австрия, Швейцария, Турция, Сърбия, Черна гора, Виетнам и други. 

SpaceCAD: Помагаме на компаниите да повишават своята конкурентоспособност в динамичната среда на глобализирания свят

Във фокуса на дейността на SpaceCAD е осигуряването на конкурентно предимство за фирмите посредством високотехнологични решения и съвременни технологии. Добрата практика на компанията да поддържа дългогодишни партньорства с доказани производители в комбинация с компетентността и информираността на нейните служители относно съвременните тенденции и последните подобрения по актуалните версии на софтуерните продукти печелят клиентското доверие.

 • Екип от професионалисти

  SpaceCAD разполага с екип от опитни, висококвалифицирани и мотивирани специалисти, които са основната движеща сила за успеха на компанията.

 • Устойчив растеж

  Преследвайки ясни фирмени ценности, най-високо качество и ориентирани към клиента иновации, SpaceCAD се нарежда сред утвърдените доставчици на високотехнологични решения и технологии.

 • Доверен партньор

  Фирма SpaceCAD е изградила стабилни и трайни партньорски взаимоотношения с множество български и международни компании, водещи в своята сфера на дейност.

Промоционални оферти

1 2

Повече за СпейсКад/SpaceCAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9