Бизнес борса

Солид Фил ООД

За организацията

Солид Фил ООД е българска компания, оперираща в областта на 3D принтирането. Дружеството е пионер в търговското разпространение и употреба на иновативните технологични методи и приложения у нас чрез обучение на местния бизнес относно широкия диапазон от ползи и възможности на 3D принтирането/бързото прототипиране.

Фирмата Солид Фил е изцяло фокусирана върху приложенията на технологията и всички производни отрасли като 3D сканиране, дообработка на 3D принтирани обекти, CAD software и други.

Иновативната технология има приложения в множество отрасли, сред които архитектура, индустриален дизайн, производство, бижутерство, стоматология, медицина и мн. др. Тя е насочена към всякакви по големина организации: от стартиращи фирми, спомагайки да измерят приложимостта на тяхната идея, през средни предприятия – за прототипиране на нови продукти и производство в кратки серии, до големи производствени компании – за подобряване  ефективността в предпроизводствения процес.

За Солид Фил работят високо квалифицирани специалисти, които ежедневно следят и се информират за новостите в света на 3D принтирането, за да могат да предложат максимално добро и компетентно обслужване на клиентите на фирмата.

Контакти

Повече за Солид Фил ООД

1 2 3 4 5