СоларЕдж Технолоджис (България) ЕООД

За организацията

СоларЕдж Технолоджис (България) ЕООД е водеща компания, създадена през 2016 г. като дъщерно дружество на глобалния пазарен лидер SolarEdge Technologies.

Международният производител, съвместно с фирмите в своята структура, проектира, разработва и предлага на пазара инверторни системи за постоянен ток (DC), оптимизирани за соларни фотоволтаични инсталации (PV) в цял свят. Системата SolarEdge се състои от оптимизатори на мощността, инвертори, комуникационни и интелигентни решения за управление на енергията и облачна платформа за мониторинг.

Финансовата сила и стабилност на компанията, съчетани с нейната авангардна технология, правят SolarEdge предпочитан партньор за водещи в индустрията инсталатори, интегратори и други участници на енергийния пазар. Продължавайки да усъвършенства интелигентната енергия, SolarEdge адресира своето портфолио към широк спектър от сегменти на енергийния пазар, предлагайки продукти и софтуер за изграждане на жилищни, търговски и големи фотоволтаични инсталации, решения за съхранение и резервирано захранване, зарядни за електромобили, управление на битово енергопотребление, мрежови услуги и виртуални електроцентрали, батерии и решения за непрекъснато захранване (UPS).

Клиенти на компанията са доставчици на соларни фотоволтаични системи, както и монтажници и дистрибутори на соларни панели, производители на фотоволтаични модули, както и инженерингови, търговски и строителни фирми.

От 2018 г. в София започва да функционира Център за техническо обслужване на клиенти на SolarEdge с многоезична поддръжка, включително на английски, немски, италиански, холандски и френски. Центърът е основна сервизна база на компанията за Европа и обработва всички запитвания, идващи от клиенти на SolarEdge.

SolarEdge Technologies: Дължим невероятния си успех на нашите служители

С повече от 5 285 служители и 36 дъщерни дружества по света, SolarEdge е глобален лидер в разработката на интелигентни енергийни решения и технологии. Вярваме, че непрекъснатите подобрения в начина, по които произвеждаме и консумираме енергия, ще доведе до по-добро бъдеще за всички нас. Основните стълбове, на които се уповава нашата философия, са сътрудничество и работа в екип, обществен принос, иновации и интегриране и приобщаване.

 • Служителите са ключът към успеха

  SolarEdge Technologies високо цени своите всеотдайни, проактивни и силно мотивирани служители и вярва, че те са ключът към успеха на компанията

 • Устойчив растеж

  Преследвайки ясни корпоративни ценности, най-високо качество и ориентирани към клиента иновации, SolarEdge е световен лидер в производството на иновативни соларни решения

 • Вдъхновяваща работна среда

  Фирмата гарантира вдъхновяваща работна атмосфера, приобщаваща култура и екип, който цени разнообразните гледни точки и перспективи, атрактивен пакет от социални придобивки и др.

 • Иновации

  Чрез непрекъснати подобрения, иновации и проактивен подход компанията следва своята цел към пазарно и технологично лидерство и устойчиво бъдеще за всички

 • Сътрудничество и работа в екип

  SolarEdge налага вътрешнофирмена култура на оптимално взаимодействие между екипите – както на национално, така и на международно ниво, която безапелационно води до общ успех

 • Социална отговорност

  Компанията се придържа към екологични и етични норми в своето производство с грижа към околната среда, обществото и здравето и безопасността на служителите

Повече за СоларЕдж Технолоджис (България) ЕООД

1 2