Сантера РЕ ООД

За организацията

Сантера РЕ ООД е утвърдена българска компания в областта на енергетиката и ВЕИ решенията, която осигурява достъп до чиста „зелена“ енергия. Създадена да ускори и подпомогне енергийния преход, дружеството следва нов начин на мислене, с който цели да подобри живота на хората и да благоприятства процесите, свързани с изменението на климата.  Фирмата силно вярва, че ВЕИ са пресечна точка на технологичния прогрес и опазването на околната среда.

Сантера РЕ развива и управлява собствени активи за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Компанията е най-големият собственик и оператор на фотоволтаични централи в България – фотоволтаичен парк „Калояново“ с инсталирана мощност от 209 MW и фотоволтаичен парк „Гълъбово“ с капацитет от 201 MW.

Като социално отговорна компания, Сантера РЕ работи в посока на разрастване своето портфолио от устойчиви решения, които активират зеления преход към чиста околна среда и декарбонизирано бъдеще. Част от дългосрочната корпоративна стратегия на дружеството е производството на екологичен „зелен“ водород, който да спомогне за енергийната трансформация и постигането на европейските климатични цели за нулев отпечатък върху планетата.

Друг ключов аспект в развитието на енергийната инфраструктура са системите за съхранение на електроенергия. Водена от най-новите и съвременни тенденции в сферата на енергетиката, Сантера РЕ отчита важността на решенията за съхранение на енергия и планира скорошното им въвеждане в цялата екосистема, която изгражда.

Компанията инвестира в соларни централи и внедрява иновативни решения, с които насърчава по-ефективното използване на възобновяемите източници и прехода към „по-зелен“ свят. Ангажирана в предоставянето на чиста енергия и задаването на високи социални стандарти и фирмена култура, компанията е движеща сила по пътя на промяната към устойчиво бъдеще за всички.

Сантера РЕ – „Зелена енергия за устойчиво бъдеще“

Във всяка фаза на проектите на Сантера РЕ – от концепцията до въвеждането в експлоатация, са заложени социални и екологични норми, а иновациите и устойчивостта стоят в основата на дейността на компанията. Професионализмът, креативността и отговорното отношение на служителите са ключови за нейния успех. Стимулирайки иновативното мислене и професионалното и личностно развитие, Сантера РЕ създава условия за хората ѝ да разкрият своя потенциал и да генерират добавена стойност към обществото и околната среда.

  • Устойчив растеж

    Преследвайки ясни фирмени ценности и стимулирайки прехода към „по-зелен“ свят, Сантера РЕ се нарежда сред лидерите в областта на енергетиката.

  • Социално ангажирана компания

    Компанията се придържа към екологични норми и прилага „зелени“ и енергийно ефективни технологии в своята дейност с грижа към околната среда и обществото.

  • Служителите са най-ценният актив

    Сантера РЕ високо цени своите всеотдайни, проактивни и силно мотивирани служители и вярва, че те са ключът към успеха на компанията.

Повече за Сантера РЕ ООД