Атлас Техник ЕООД

За организацията

Атлас Техник ЕООД е водещо българско дружество, специализирано във вноса и търговията с машини, машинни елементи, компоненти и резервни части, производство и комплектовка на резервни части за машини, компоненти и елементи за тях и др.

Компанията прилага в дейността си многогодишен опит в областта на конструирането и проектирането на металорежещи машини и автоматизирани системи и основно набляга на предлагането на оптимално решение и машиностроителни компоненти за всеки конкретен случай, изцяло в интерес на клиента.

В тясно сътрудничество със своите партньори Атлас Техник осигурява на клиентите си по-добри решения, нови концепции и превъзходно качество за металорежещи машини, дървообработващи машини, системи за автоматизация, производство на печатни платки, плотери, опаковъчна техника, текстилна техника, хартиена промишленост, автомобилостроене, заваръчна техника и др.

Контакти

Адрес: София 1612, п.к. 51

Телефон: 02/859 76 81

E-mail: Al_Popoff@atlas-technik.com, L_Popowa@atlas-technik.com

Атлас Техник – оптимални комплексни решения за машиностроенето и автоматизацията

Благодарение на своя дългогодишен опит и експертни познания, Атлас Техник предлага на своите клиенти не само надеждни продукти и цялостни решения с технически и икономически предимства, но и индивидуален подход към всеки.

  • Разнообразна продуктова гама

    Осигуряването на висококачествени продукти с висока прецизност и надеждност играят съществена роля в успешното разработване, производство и маркетинг на продукти, насочени към бъдещето.

  • Високо качество и иновативност

    Ние от Атлас Техник създаваме дълготрайни партньорства с нашите клиенти чрез продуктите и услугите, които предлагаме. По-добри решения, нови концепции и превъзходно качество!

  • Професионална консултация

    Нашият екип ще Ви предложи професионални консултации и съдействие в намирането на оптималните решения за всички предизвикателства, пред които се изправяте във Вашата дейност.

Повече за Атлас Техник ЕООД

1 2 3 4 5 6