За организацията

Алвекта е българско дружество, което разработва интернет-базирани информационни услуги в областта на организацията на работните процеси. Компанията предлага собствено SaaS решение за индустриални предприятия, което представлява организационна информационна технология за пресъздаване на процесите в предприятието в единна платформа. Базирано е върху концепцията Мениджмънт на индустриалния потенциал.

Информационната технология Vector, продукт на Алвекта, обезпечава интегрирано информационно покритие на оборотния, разходния, инвестиционния и финансовия потоци в индустриалното предприятие. Чрез Vector се постига реално управление на процесите:

 •  Управление на Продажбите;
 •  Управление на Производството;
 •  Управление на Доставките;
 •  Управление на Финансите;
 •  Управление на Технологичната среда. 

Чрез информационната технология на Alvecta – Vector, във всяко индустриално предприятие успешно могат да се реализират управление на перспективите, прагматичен модел на управление с динамично изграждане на планове, както и отчети и преодоляване на недопустими отклонения. 

Други възможности на технологията Vector са моделиране на взаимоотношения с партньори, управление на инженерната разработка, разпределение на процесни и информационни отговорности, документално покритие на процесите до нивото на операциите, проследимост на управляемите обекти, проследимост на труда, проследимост на капацитета и др. 

Vector улеснява управленските решения в индустриалните предприятия

Запознайте се с предимствата, които ще получите, чрез вграждането на информационната технология Vector на Алвекта във Вашето предприятие!

 • Спечелете предимство

  Начертайте желаните тенденции в оборотния, разходния и инвестиционния поток и се придвижвайте към бъдещето съгласно целите си и предизвикателствата на външната среда.

 • Увеличете индустриалния резултат

  Създайте условия за гъвкаво и адаптивно разгръщане на иновациите. Оптимизирайте управлението на потоците. Повишете ефективността на труда и влагането на ресурси.

 • Бъдете адаптивни

  Vector ви позволява бързо реагиране на измененията във външната среда чрез гъвкаво изменение на параметрите, факторите, перспективите и плановете.

 • Моделирате най-ефективните процеси

  Създайте оптимална среда за преминаващите потоци с помощта на единен подход за моделиране по процесите в индустриалното предприятие.

 • Усъвършенствайте операциите

  Чрез инженерна разработка можете да оптимизирате планирането и влагането на ресурси и да отчитате тяхното времево поведение.

 • Създайте комфортна и ползотворна среда

  Усъвършенствайте взаимодействието със своите партньори и сътрудници чрез средствата за проследимост, гъвкаво планиране, съгласуваност и анализ на взаимоотношенията с тях.

Повече за Алвекта ООД

1 2 3 4 5 6 7 8