Нидерландия е най-големия чуждестранен инвеститор в Албания за 2023 г. с вложения за 300 млн. евро

09.04.2024 г.2 мин.

In Albanian In English In Macedonian In Romanian In Serbian

През 2023 г., Нидерландия се е утвърдила като водещ инвеститор в Албания с вложения на стойност от 300 милиона евро, научи Борса.bg от BalkanEngineer.com. Този значителен ръст в сравнение с предходната година подчертава растящия интерес на нидерландски предприятия към албанския пазар.

Според данните на АТА (Албанската телеграфна агенция), нидерландските компании са активни в ключови сектори на албанската икономика, като енергетиката е водещата област с най-много чуждестранни инвестиции. Най-голямата част от финансирането се насочва към изграждането на водноелектрическа централа на река Девол в Южна Албания от норвежката компания Statkraft, както и в транспорта, здравеопазването и други.

През миналата година потокът от преки чуждестранни инвестиции в Албания достигна близо 1.5 милиарда евро, като се увеличи с 8.7% в сравнение с предходната година. Тази растяща тенденция се счита за обнадеждаваща от експертите, особено в контекста на работата на Министерството на финансите на Албания за изготвянето на нова правна рамка за единен закон за инвестициите. Той ще има за цел да направи Албания още по-привлекателна за инвеститорите, като предостави стимули за инвестиране в приоритетни сектори и улесни инвестиционните процеси като цяло.

Източник на снимковия материал: canva.com

Тагове: Албания, електрификация, инвестиция