Младежка научна конференция на тема „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” се проведе на 9 ноември

15.11.2023 г.2 мин.

Второто издание на Младежката научна конференция се проведе в Националния дом на науката и техниката (НДНТ), съобщиха за Борса.bg от Винербергер България – българското дружество на Wienerberger, лидер в световното производство тухли. Събитието, организирана от Научно техническия съюз по строителство в България, се състоя на  9 ноември 2023 г., а темата бе „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”. Като съорганизатор на конференцията участие взе и Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София.

Възможност за участие във второто издание на Младежката научна конференция имаха докторанти, постдокторанти, млади учени, инженери, архитекти, студенти и ученици от професионални гимназии.

Кандидатите трябваше да подготвят самостоятелни или в съавторство разработки, непубликувани до момента, които да изпратят до 20 октомври т.г.

Програмата на конференцията включи следните научни направления:

  • Устойчиво строителство и устойчиво развитие;
  • Енергийна ефективност на сгради и съоръжения;
  • Сеизмична механика и сеизмично инженерство;
  • Софтуер за проектиране в строителството;
  • Фундиране на сгради и съоръжения;
  • Мостове и транспортни съоръжения;
  • Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели;
  • Пътно, железопътно и метростроителство;
  • Безопасност на труда и противопожарна техника и други.

Комисията от Научния комитет ще избере по един „Най-добър доклад“ от следните категориите: докторанти, млади учени, студенти, ученици. Отличените ще получат грамота и парична награда.

Всички доклади на участниците са публикувани в електронен сборник, вписан под номер 4470 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Източник на снимковия материал: Винербергер България, canva.com

Тагове: кариера, обучение

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Висше строително училище „Любен Каравелов”
https://www.vsu.bg