МОН въвежда промени в учебните програми по ИТ и компютърно моделиране за ученици от всички етапи на образование

16.11.2023 г.3 мин.

Проектите за актуализирани учебни програми, публикувани на сайта на МОН, показват редица изменения в темите заложени в материала по Информационни технологии и компютърно моделиране, предвиден за ученици, научи Борса.bg от Министерство на образованието и науката. Предвидени са повече практически задачи, добавени са нови теми като „Програмиране и изкуствен интелект“. Отпадат нерелевантни дейности, като инсталирането на драйвери на конкретно устройство.

Часове по компютърно моделиране за 3. и 4. клас ще се организират основно под формата на комбиниран урок, като учениците ще получават нови знания и практически задачи. В проекта на актуализираната учебна програма за 3. клас е поставен акцент върху управлението на потребителски профил и умението на учениците да споделят готови проекти в онлайн среда. Премахната е темата „Описване на познати геометрични фигури“.

В програмите по информационни технологии за 8. и 10. клас е добавена нова тема – „Програмиране и изкуствен интелект“, която включва различни дейности, съобразно етапа от обучение на учениците. За 8. клас те ще включват изграждане на умения за създаване на заявка за търсене при взаимодействие с „умни” агенти, създаване на програмни инструкции на скриптов език, решаване на добре дефинирани задачи. За осмокласниците ще отпаднат дейности, свързани с инсталирането на драйвери на конкретно устройство, познания за графични файлови формати и др.

Предвижда се дейностите за учениците от 10. клас да включват откриване на зависимости в набор от данни с помощта на вградени функции (min, max, sum, average и други), както и задаване на заявки към средства с изкуствен интелект, работа със сензори в дигиталните устройства и приложения.

Заложените теми и изисквания от МОН в учебните програми отразяват изискванията на Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp 2.2.

Източник на снимковия материал: canva.com