Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Фесто Производство ЕООД

Фесто Производство ЕООД

https://www.festo.com/cms/bg_bg/55737.htm

Като част от независимото фамилно предприятие Festo AG&Co.KG. – световен лидер в областта на автоматизиращата техника, Фесто Производство ЕООД споделя една обща цел: максимална производителност и конкурентоспособност на своите клиенти в заводската и процесната автоматизация. За да гарантира дълготрайното и успешно развитие и за да отговори на предизвикателствата, заложени в стратегията на концерна, дружеството се стреми както към надеждност и срочност на доставките, така и към намаляване себестойността на предлаганите продукти. Компанията непрекъснато актуализира и разширява продуктовата си гама, усвоява нови технологии, назначава нови сътрудници и никога не забравя, че качеството трябва да стане фокус, за да може да осигури само най-доброто за своите клиенти. 

 

Фесто Производство ЕООД – немско качество в България!

Фесто Производство e водещ производител на магнитни сензори, чиято основна производствена програма обхваща производството на сензори и принадлежности към тях, както и производството на присъединителни кабели. Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в иновативни решения, за да отговори на нуждите на пазара. Всеки ден средно заводът произвежда по 18 000 сензора, 8700 кабела, над 4500  скрепителни елемента и 5500 вентилни модула.

 

От 2006 г. съществува изнесено звено за инструментално производство в гр. Смолян, а през 2015 г. Фесто Производство ЕООД удвоява производствените и утроява логистичните си площи.

 

Развойна дейност на високо ниво

Производството се подпомага от собствени отдели „Развой на нови продукти”, „Инженеринг” и „Производство на инструменти и детайли”, където в тясно сътрудничество с германския отдел за развойна дейност се работи по много нови проекти, свързани с обновяване и допълване на производствената програма. 

 

Сертифициране

Фесто Производство има сертифицирана Система за управление на качеството  по  ISO 9001:1994 от 2001 г. От 2006 г. е сертифицирано като дружество на концерна Festo, внедрило корпоративната Система за управление на качество, безопасност и околна среда, съгласно  ISO 9001-2008  и  ISO 14001:2004.

 

Корпоративна социална отговорност (КСО)

Част от интегрираната система за управление е корпоративната социална отговорност. Дружеството проявява активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез организиране на благотворителни акции, дарения, сътрудничество с образователни институции и други общественополезни инициативи, предприятието демонстрира и своята ангажираност в обществени каузи.

 

Служители

Служителите са най-ценният капитал на дружеството. Персоналът е съставен от висококвалифицирани и мотивирани кадри, на които им е осигурена здравословна работна среда, множество възможности за професионално обучение и развитие, както и редица социални придобивки, които надвишават минимално изискваното според закона. Понастоящем във Фесто Производство работят над 610 специалисти.

 

Околна среда

Дружеството прилага най-добрите и иновативни технологии, така че природните ресурси да се използват ефективно, но и щадящо околната среда, предотвратявайки замърсяването й. Изпълнението на тази политика се реализира в съответствие с екологичното законодателство на страната. Фирмата е наясно с ограничеността на ресурсите и с отговорността към бъдещите поколения.

 

Членства

Дружеството е член на Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК), както и на Федерацията на научно-техническите дружество (ФНТС).

 

Изисквания и предпочитания към кандидатите, възможност за развитие:

 

Търсени специалности:

 - Немски факултет;

 - Индустриален инженеринг;

 - Електроника;

 - Машиностроене;

 - Автоматизация.

 

Задължителни изисквания:

Много добро владеене на немски или на английски език.

 

Месторабота:

 - гр. София;

 - гр. Смолян, като всички от гр. Смолян, завършили някоя от посочените специалности в технически университет, могат да се обръщат към отдел „Човешки ресурси” на Фесто Производство ЕООД.

 

Управител:

Георги Атанасов

 

Продуктите и техническите решения на Festo на българския пазар предлага Фесто ЕООД.

Фесто Производство ЕООД

Адрес: гр. София 1592, бул. Христофор Колумб №9, oтдел Човешки ресурси

Телефон: 02/970 07 16; 02/970 07 17

E-mail: careersbgproduction@festo.com

 

Адрес: гр. Смолян

Обяви за работа от Фесто Производство ЕООД

Браншът In Brief

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6