Инженерна борса

Администратор база данни ГИС

 • Компания Електрохолд България ЕООД
 • Месторабота София
 • Дата 19.09.2023 г.
Повече за компанията

Описание на позицията

ЕРМ ЗАПАД ЕАД
Електроразпределителни мрежи Запад e част от групата на Електрохолд. Дружеството поддържа, модернизира и развива най-голямата електроразпределителна мрежа в България с дължина над 58 хил. км. и обслужва над 2.1 млн. клиенти. Нашата мисия е да осигуряваме енергия, да въвеждаме иновации, да инвестираме устойчиво, за да бъдем лидер на енергийния пазар.

Администратор база данни ГИС

Основни задължения:

 • Въвежда и актуализира данните на електроразпределителната мрежа в Географската информационна система (ГИС);
 • Въвежда, обработва и актуализира геодезични заснемания, в съответствие с електро проекти в ГИС;
 • Подготвя информация с данни за електроразпределителната мрежа от ГИС;
 • Прави актуализация на данните на електроразпределителната мрежа между ГИС и другите системи;
 • Прави верифициране на данни на електроразпределителната мрежа в ГИС спрямо реалното състояние на съоръженията в терена;
 • Осъществява проверка на входяща информация за въвеждане и обработка в ГИС;
 • Прави заснемане на ел. съоръжения на терен с помощта на GNSS устройства и обработва данните в ГИС.

Изисквания:

 • Висше електротехническо/геодезическо образование;
 • Професионален опит – мин. 1 година на подобна позиция;
 • Удостоверение за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра - ще се счита за предимство;
 • Умения за работа с ESRI ArcGIS - ще се счита за предимство;
 • Отлични компютърни умения - AutoCAD, MS Office;
 • Способност за бързо овладяване на нови програмни продукти;
 • Шофьорска книжка - активен шофьор;
 • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Допълнително трудово възнаграждение и бонусна система;
 • Ваучери за храна;
 • Kарти с отстъпки за пазаруване;
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Програми за обучение и развитие;
 • Допълнителен платен отпуск;
 • Почивни бази;
 • Преференциални условия при ползване на банкови и застрахователни услуги.

Дружествата от групата на Електрохолд, като администратори на лични данни, обработват предоставените им от кандидатите лични данни единствено за целите на настоящия подбор по публикуваната обява за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантират опазването им в тайна от трети лица. Дружествата предоставят личните данни на трети страни, само когато имат такова задължение по силата на приложимите законови разпоредби. Всяко право по отношение на личните данни е гарантирано на кандидатите и може да бъде упражнено в съответствие с нормативните изискванията.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за позицията

 • Свободна позиция Администратор база данни ГИС
 • Изисквано образование Инженер бакалавър, Инженер магистър
 • Квалификация Геодезист, Електроинженер
 • Заетост Пълно работно време, С място на работа
 • Професионален опит 1+ години
 • Програми AutoCAD, ESRI ArcGIS, MS Office

Кандидатствай

Контакти