Инженерна борса

Product Industrialization Engineer

 • Компания Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД
 • Месторабота Ботевград
 • Дата 12.02.2024 г.
 • Референтен номер Ref.No:PIE_IMI
Повече за компанията

Описание на позицията

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ е високо технологична производствена фирма, част от Integrated Micro-Electronics, Inc. - компания, основана през 1980 г. с 21 производствени звена по цял свят, разположени във Филипините, Китай, Сингапур, САЩ, Мексико, Великобритания, Германия, България, Сърбия и Чехия. Доставчик е на водещи производители в сферата на автомобилната, индустриална и битова електроника.

Производствените мощности в България се намират в гр. Ботевград, като Интегрейтид Микро-Електроникс България предлага професионално развитие на 2300 души от региона и София.

В момента търсим допълнителен Инженер проекти за бизнес единица IMI 1 с месторабота Ботевград.

Основна цел на позицията:

Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип. Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите по приключване на жизнения цикъл на продуктите.

Основни задължения:

 • Участие при внедряването на нови изделия и процеси в производството;
  Определя последователността на целия производствен процес за дадено изделие, създава работни инструкции за операторите, задава характеристиките на процеса и неговото валидиране;
 • Определя инструментите и приспособленията, които ще се използват по време на технологичния процес, като дефинира изискванията за оборудване и техническите спецификации;
 • Осигурява наличността на оборудването и други инструменти, включително валидирането на определени за проекта инструменти и оборудване;
 • Провежда обучение на оператори за специфични процеси;
 • Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing);
 • Проследява времената на операциите, определени за производството на продукта;
 • Осъществява контрола на последващи технически/инженерни промени по продукта, така че да гарантира тяхното адекватно управление, проследяване, запис и реализиране;
 • Води и контролира процеса по производство на мостри;
 • Извършва подготовката за първия ден на производство на продукта на пълен капацитет и осигурява чек лист за одит на производствения процес;
 • Осъществява контакт с широк кръг от специалисти в компанията - инженери качество, инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти анализ на отказите, специалисти метрология, специалисти закупуване и връзка с клиентите, специалисти осигуряване качеството на компонентите, началник смени, оператори;
 • Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми;
 • Активно участие в анализа на дефектирали модули от производствения цикъл на изделията, за които отговаря.

Изисквания:

 • Висше техническо образование - за предпочитане в областта на електрониката, машинното или индустриално инженерство;
 • Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация и кореспонденция с контрагенти;
 • Компютърни умения - MS Office (Excel, Power Point, Word) - задължително;
 • Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули и по стандартите за качество се смята за сериозно предимство;
 • Опит в автомобилна индустрия - 1-2 години е предимство;
 • Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен;
 • Способност за работа в динамична среда;
 • Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене;
 • Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет;
 • Умения за работа в екип;
 • Готовност за ежедневно пътуване до Ботевград, където се намират производствените мощности на компанията.

Ние предлагаме:

 • Трудов договор с Интегрейтид Микро-Електроникс България;
 • Месторабота - Ботевград;
 • Социални придобивки - осигурен споделен фирмен транспорт, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна;
 • Работа в екип от професионалисти в сферата на автомобилната електроника;
 • Фирмено обучение.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ако желаете да станете част от нашия екип, моля използвайте бутона за кандидатстване по-долу и приложете подробна автобиография на български или английски език, като не забравяте да посочите референтния номер на позицията, за която кандидаствате (Ref.No: PIE_IMI)

Краен срок за подаване на документи: 06.03.2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за позицията

 • Свободна позиция Product Industrialization Engineer
 • Изисквано образование Инженер бакалавър, Инженер магистър
 • Квалификация Индустриален инженер, Инженер по електроника, Машинен инженер
 • Заетост Пълно работно време, С място на работа
 • Чужди езици Английски
 • Професионален опит 1-2 години
 • Програми MS Office

Кандидатствай

Контакти