Инженерна борса

Старши специалист Технологии за пренос

  • Компания Виваком България ЕАД
  • Месторабота София
  • Дата 11.06.2024 г.
Повече за компанията

Описание на позицията

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

КАКВИ ЩЕ СА ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?
• Изготвяне оценка, планиране и дизайн на нови сайтове и актуализирането на съществуващи такива, в процеса на развитие на DWDM и SDH транспортните мрежи на компанията;
• Планиране на промени в мрежата – разширения, оптимизации, актуализация на софтуерни версии;
• Изготвяне на изисквания и проектна документация за транспортните мрежи;
• Изготвяне на справки и анализи за развитието на преносните мрежи;
• Актуализиране на базите данни на DWDM и SDH транспортните мрежи;
• Участие в разработването и подобряването на информационни системи с оглед предоставяне на актуална информация за горепосочените мрежи с цел планиране, контрол, развитие и инвестиции в тези мрежи.

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?
• Висше образование, степен Бакалавър/Магистър в областта на телекомуникациите и ИТ;
• Работа с Unix/Linux базирани операционни системи и скриптови езици (Perl, Python, tcl);
• Познания в областта на проектирането и планирането на оптични транспортни мрежи (както и стандарти свързани с тях) ще се счита за предимство;
• Познаване на материалите и оборудването, използвани за изграждане на оптични телекомуникационни мрежи, ще се счита за предимство;
• Добри комуникативни умения, инициативност, умения за работа в екип;
• Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Свидетелство за управление на МПС – категория „В”.

ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ, Е:

• Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти;
• Приятелска и екипна атмосфера;
• Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа;
• 23 дни платен годишен отпуск;
• 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден;
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията;
• Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други;
• Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други.

Начин на кандидатстване:

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 5 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД (Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа във Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.

Информация за позицията

  • Свободна позиция Старши специалист Технологии за пренос
  • Изисквано образование Инженер бакалавър, Инженер магистър
  • Квалификация Инженер по телекомуникации, ИТ специалист
  • Заетост Пълно работно време, С място на работа

Кандидатствай

Контакти