Инженерна борса
  • Компания Златна Панега Цимент АД
  • Месторабота с. Златна Панега, обл. Ловеч
  • Дата 19.03.2024 г.
Повече за компанията

Описание на позицията

ТИТАН Груп, една от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 14 страни и е работодател на повече от 6 000 души в целия свят. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мулти-регионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.

Титан Златна Панега Цимент АД, един от най-големите производители на строителни материали в България и на Балканите, компания на Титан Цимент Гърция, разширява своя екип и търси да наеме Минен инженер в отдел „Кариера”.

Отговорности:
• Отговаря и следи за безопасното провеждане на всички дейности, свързани с експлоатацията на находищата, съгласно Българското законодателство;
• Отговаря и следи за безопасността при натрошаване и складиране на готовата продукция;
• Изготвя и актуализира ежедневни, ежемесечни и годишни планове за развитие на кариерите;
• Изготвя, актуализира и контролира ежедневните и ежемесечни графици по добива и натрошаване на кариерните материали;
• Систематизира, анализира и изготвя месечни отчети за производството;
• Планира и контролира геологопроучвателните дейности;
• Изготвя карти и документира химическия състав на кариерните материали на база взривни полета;
• Анализира и контролира качеството на добиваните материали;
• Организира и контролира процесите по взривяване, товарене, транспорт и натрошаване.

Изисквания:
• Висше техническо образование, специалност "Разработване на полезни изкопаеми - РПИ" - технология на открития добив и системи на разработване;
• Притежава знания и умения за организация, проследяване и контрол на дейностите, свързани с безопасното, ефективно и екологосъобразно разработване на находищата;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel, PowerPoint и Outlook), AutoCAD;
• Добро ниво на владеене на английски език;
• Професионален опит - 1-3 г.

Личностни качества:
• Отговорност;
• Прецизност и точност;
• Умение за планиране и организиране;
• Добри комуникативни умения;
• Умение за работа в екип;
• Желание за работа в тежката индустрия.

Ние Ви предлагаме:
• Шанс за развитие в динамична и предизвикателна среда;
• Възможност да сте част от международна компания с перспективи за кариерно развитие;
• Конкурентно възнаграждение;
• Социален пакет включващ: безплатна храна; Застраховки от работодателя: Медицинска, Пенсионна, Живот и Трудова злополука, ваучери за храна и др.;
• Медицинско обслужване;
• Осигурен транспорт от София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен.

Месторабота: с. Златна Панега

В случай, че желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

Информация за позицията

  • Свободна позиция Минен инженер
  • Изисквано образование Инженер бакалавър, Инженер магистър
  • Квалификация Минен инженер
  • Заетост Пълно работно време, С място на работа
  • Чужди езици Английски
  • Професионален опит 1-3 години
  • Програми AutoCAD, MS Office

Кандидатствай

Контакти