Инженерна борса

Инженер, производство

  • Компания Тракия Глас България ЕАД
  • Месторабота Търговище
  • Дата 25.09.2023 г.
Повече за компанията

Описание на позицията

Общността „Шишеджам“ е една от най-мощните индустриални компании в Турция, която оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост. Компанията е глобален лидер в производството на всички видове стъкла, както и на химикали, включително натриево-хромови съединения. „Шишеджам“ Груп се разделя на четири основни производствени групи „Плоско стъкло“, „Домакинско стъкло“, „Стъклен амбалаж“ и „Химическа промишленост“ с общо 42 действащи завода – в Турция и в други държави – Германия, Италия, България, Румъния, Унгария, Словакия, Босна и Херцеговина, Грузия, Украйна, Русия, Египет, Индия и Америка.


Днес, освен че е една от най-мощните компании и лидер в областта на натриево-хромовите съединения, Общността „Шишеджам“ в световен мащаб е на трето място в производството на домакинското стъкло, на пето място в производството на плоско стъкло и стъклен амбалаж, на осмо място в производството на сода. С 85 годишната си корпоративна история „Шишеджам“ с над 24 000 служители, с производствени бази в 14 държави и износ в над 150 държави продължава да разширява и утвърждава присъствието си на международния пазар.

„Тракия Глас България“ ЕАД, която е част от производствената група „Плоско стъкло“ на Общността „Шишеджам“ търси да назначи:

ИНЖЕНЕР, ПРОИЗВОДСТВО

Отговарящ на следните изисквания:

- Висше - техническо образование, професионално-квалификационна степен бакалавър;
- Английски език - средно ниво;
- Отлична компютърна грамотност и работа с програмни продукти (SAP, Microsoft Office пакет);
- Дисциплинираност, енергичност, принципност, отговорност.

Задължения и отговорности:

- Извършва необходимите контроли за изпълнение, в съответствие с технологиите на производствените процеси или предоставяните услуги, които са в предмет на дейността на поверения му отдел, отправя забележки и предупреждения към работещите при установяване на отклонения и предоставя информация на Ръководител отдел „Пещ и смесване”;
- Генерира решения за проблемите, свързани с отдел Пещ и смесване. Следи родните и чужди технологични новости и литературата по тези въпроси. Участва в дейностите по развитие и усъвършенстване;
- Контролира запасите от резервни части и материали за поверения му отдел, дава поръчки в рамките на минимума, осигуряващ нормалния производствен процес. Следи дали поръчките пристигат навреме, в исканото количество и с необходимото качество;
- Предприема мерки за техническата безопасност, безопасните и здравословни условия на труд в поверения му отдел и осигурява прилагането на тези мерки от персонала. В отдела, при необходимост осигурява и обучения на работното място на съответния персонал;
- Работи съвместно с Ръководител отдел „Пещ и смесване” при определяне на целите на отдела, излиза с препоръки за тези цели и следи за придържането към тях;
- Осъществя дейности в координация и с другите звена, с които има работни взаимоотношения.

Ние предлагаме:

- Възможност за професионално развитие;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Ваучери за храна 200 лв.;
- Отлични условия за работа в млад и динамичен екип;
- Предизвикателството да се присъедините към компания световен лидер в областта си.

В случай, че предложението представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиографията си чрез бутона "Кандидатствай". Желателно е автобиографията Ви да бъде изготвена на български и английски език. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Информация за позицията

  • Свободна позиция Инженер, производство
  • Изисквано образование Инженер бакалавър, Инженер магистър
  • Заетост Пълно работно време, С място на работа
  • Чужди езици Английски
  • Програми MS Office, SAP

Кандидатствай