Инженерна борса

Експерт инвеститорски контрол

 • Компания Електрохолд България ЕООД
 • Месторабота София
 • Дата 19.09.2023 г.
Повече за компанията

Описание на позицията

ЕРМ ЗАПАД ЕАД

Електроразпределителни мрежи Запад e част от групата на Електрохолд. Дружеството поддържа, моодернизира и развива най-голямата електроразпределителна мрежа в България с дължина над 58 хил. км. и обслужва над 2.1 млн. киенти. Нашата мисия е да осигуряваме енергия, да въвеждаме иновации, да инвестираме усточиво, за да бъдем лидер на енергийния пазар.
 
Експерт инвеститорски контрол

Основни задължения:

 • Отговаря за дейностите по инвеститорски контрол;
 • Извършва инвеститорски контрол по време на изпълнението на обектите и съоръженията;
 • Следи и изготвя протоколи за възлагане изпълнението на дейности, свързани с инвестиционните и ремонтни програми на дружеството;
 • Възлага изготвянето на работни проекти на външни проектантски организации и доклад за съответствие на лицензирани фирми за строителен надзор;
 • Изготвя заявки за доставка на материали, СМР и услуги и контролира изпълнението им;
 • Проследява изписването и полагането на материали и останалите разходи по обектите от инвестиционната и ремонтна програми;
 • Изготвя справки за изпълняваните обекти;
 • Участва в приемателни комисии.

Изисквания:

 • Висше електротехническо образование;
 • Опит на подобна позиция мин. 2 години;
 • Познаване на нормативната база свързана с изграждането и узаконяването на ел. съоръжения – ЗУТ, ЗЕ, ЗБУТ и др.;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office, SAP;
 • Шофьорска книжка- категория В;
 • Много добри умения за планиране и организиране;
 • Добри умения за работа в екип.

Ние Предлагаме:

 • Допълнително трудово възнаграждение и бонусна система;
 • Ваучери за храна;
 • Kарти с отстъпки за пазаруване;
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Програми за обучение и развитие;
 • Допълнителен платен отпуск;
 • Почивни бази;
 • Преференциални условия при ползване на банкови и застрахователни услуги.

Място на работа: гр. София

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Дружествата от групата на Електрохолд, като администратори на лични данни, обработват предоставените им от кандидатите лични данни единствено за целите на настоящия подбор по публикуваната обява за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантират опазването им в тайна от трети лица. Дружествата предоставят личните данни на трети страни, само когато имат такова задължение по силата на приложимите законови разпоредби. Всяко право по отношение на личните данни е гарантирано на кандидатите и може да бъде упражнено в съответствие с нормативните изискванията.

Информация за позицията

 • Свободна позиция Експерт инвеститорски контрол
 • Изисквано образование Инженер бакалавър, Инженер магистър
 • Квалификация Електроинженер
 • Заетост Временна / по проект, Пълно работно време, С място на работа
 • Програми MS Office, SAP
 • Професионален опит 2+ години

Кандидатствай

Контакти