Инженерна борса

Инспектор качество

  • Компания БиЕй Глас България ЕАД
  • Месторабота София
  • Дата 20.09.2023 г.
Повече за компанията

Описание на позицията

"БиЕй Глас България"ЕАД гр. София е част от голяма международна компания, специализирана за производство на стъклени опаковки. Във връзка с разширяване на дейността си, търси да назначи "Инспектор качество" в сектор "Качествен контрол".


Описание:
- Организиране на дейността по контрола на качеството;
- Проверка на спазването на технологията и производствената документация;
- Проследяване на отклоненията в качествените показатели на готовата продукция;
- Анализ на откритите несъответствия и вземане на мерки за тяхното отстраняване;
- Контрол на изправността на измервателните уреди и апаратура;
- Изготвяне на доклади за открити несъответствия;
- Изпълненява и други непосредствени задачи възникнали в процеса на работа.

Изисквания:
- Образование – техническо;
- Професионален опит – в областта на контрол на качеството в производствено предприятие ще се счита за предимство;
- Компютърна грамотност;
- Много добри комуникационни умения.

Предлагаме:
- Работа на смени;
- Добро възнаграждение;
- Допълнителни социални придобивки;
- Професионално обучение;
- Възможност за работа в динамична среда.

Моля, изпращайте автобиография.

Представените кандидатури ще бъдат разгледани и само селектирани кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Информация за позицията

  • Свободна позиция Инспектор качество
  • Изисквано образование Инженер бакалавър, Инженер магистър, Среден техник
  • Заетост Пълно работно време, Работа на смени, С място на работа
  • Програми MS Office

Кандидатствай

Контакти