Анна Прешелкова е новият изпълнителен директор на Овергаз Мрежи, считано от 30 януари 2024 г.

09.02.2024 г.2 мин.

Анна Прешелкова е новият член на съвета на директорите и новият изпълнителен директор на Овергаз Мрежи от 30 януари 2024 г., съобщиха за Борса.bg от компанията. Тя поема оперативното управление на най-голямото газоразпределително дружество в България, което обслужва над 90 хил. битови, както и близо 4 хил. стопански абонати. Анна Прешелкова е част от екипа на  Групата Овергаз от 17 г. 

От 2007 г. до 2010 г. г-жа Прешелкова заема длъжността старши експерт „Проектно финансиране“ в дружеството, до 2014 г. е ръководител на дейността по разработване на нови проекти в Групата. През последните 9 г. заема отговорната позиция заместник-изпълнителен директор „Корпоративни финанси“.

Анна Прешелкова завършва Университета за национално и световно стопанство в София и има магистърска степен по финанси. Към момента подготвя защитата на докторската си дисертация в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ на тема „Ефективност на инвестициите в газоразпределителни мрежи“. Тя е доказан професионалист с натрупан експертен опит в сферите на финансовото планиране и бюджетиране, капиталовото преструктуриране, дълговото финансиране, търговията и преноса на природен газ, регулацията в сектор „Енергетика“ и др. 

Източник на снимковия материал: Овергаз, canva.com

 

Тагове: HR, газ