За организацията

Германският концерн Festo SE & Co. KG е независимо семейно предприятие, ангажирано с устойчивото развитие и дигитализацията. Festo е световен лидер в областта на техниката за автоматизация и техническото обучение, със своите продукти и услуги концернът се ориентира към умното производство на бъдещето. Повече от 300 000 клиенти се доверяват на пневматичните и електрическите задвижвания на предприятието. Festo Дидактика предлага модерни решения за квалификация на почти 56 000 индустриални предприятия и образователни институции.

Фесто Производство ЕООД в България произвежда компоненти за фабрична автоматизация, сензори за поток и налягане, комуникационни модули и контролери, електрически задвижвания, сервомотори, пропорционални вентили – над 2500 вида изделия. Годишно се произвеждат повече от 10 милиона продукта.

Производството на Festo в България започва още през 1990 г., а през 2000 г. се учредява самостоятелното производствено дружество Фесто Производство ЕООД, като към настоящия момент персоналът надхвърля 1200 служители. Компанията разполага със собствени производствени и логистични площи от 20 000 м2 и почти 4000 м2 наети, като оперира и с изнесено звено за производство на инструменти и детайли в Смолян.

Технически инженерен център

Изискванията на дигитализацията и революцията на Индустрия 4.0 изправят компаниите пред все по-големи предизвикателства. Festo, като глобален играч на световния пазар, се фокусира все повече върху електрониката и софтуерното инженерство. Висококвалифицираните кадри в тази области в България бяха предпоставка концернът да стартира новата дейност у нас и през 2019 г. в София беше създаден Технически инженерен център. В него се извършва развой във всички инженерни дисциплини – софтуер, хардуер, механика и лабораторно тестване. Почти 100 служители разработват редица продукти, които след това ще бъдат произвеждани в заводите на Festo.

Устойчиво развитие

Компанията мисли и действа с дългосрочна визия и отговорност. Festo представя ясни ценности, най-високо качество и ориентирани към клиента иновации. В автоматизиращата техника за индустрията Festo определя критерии и така дава своя принос към устойчивото развитие на околната среда, икономиката и обществото.

Фесто Производство изпълнява екологичните законови изисквания в дейността си чрез Системата за управление за околна среда. Екологичните цели се спазват във всички фази от жизнения цикъл на продуктите.

Дружеството си поставя цели за подобряване на енергийната ефективност спрямо ръста на производство, намаляване на индиректните въглеродни емисии спрямо работните часове и др. Внедрена е система за следене на използваната енергия. До края на 2023 г. производството на компанията ще бъде неутрално по отношение на въглеродните емисии.

Отговорност към образованието

Образованието на младите хора Festo приема като своя отговорност. Дружеството осъзнава предимствата на дуалното обучение и затова Фесто Производство е една от първите компании в България, която се включи в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България. Ученето чрез работа дава възможност за редуване на теория и практика, за непосредствено прилагане на наученото и така създава предпоставки за активно сътрудничество и плавен преход към работното ежедневие.

Години наред дружеството успешно реализира стажантски програми за ученици и студенти от професионални гимназии с технически специалности, както и за технически университети.

Сътрудниците

За Фесто Производство най-важни са сътрудниците и те създават основите за сигурна и изпълнена с доверие работна среда. Защита на работното място, допълнително здравно осигуряване и уважение към правата на служителите са фундаментът, върху който стъпва предприятието. Компанията предлага честно и справедливо заплащане, както и гъвкави модели за работно време, които да подобряват баланса между работата и личния живот. Защото само здравите, мотивирани и дееспособни сътрудници са гарант за успеха на всяко предприятие.

Признания

В началото на 2022 г. Фесто Производство ЕООД спечели наградата на германската икономика в България в категория „Голямо предприятие“. Първото място в конкурса, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара за осемнадесети път, е заслужено признание за приноса на дружеството в развитието на българо-германските икономически отношения през последната година.

Festo e отговорна компания и глобален играч в областта на автоматизацията

Около 20 800 служители в цял свят преследват обща цел: максимална производителност и конкурентоспособност за фирмите в областта на автоматизацията на фабрики и процеси и техническото образование. Със смелост, пионерски дух, предприемчивост, задълбочени познания и опит в множество браншове, Festo навлиза в напълно нови пространства за решения с идеи за автоматизация.

 • Устойчив растеж

  Преследвайки ясни фирмени ценности, най-високо качество и ориентирани към клиента иновации, Festo е лидер в областта на индустриалната автоматизация

 • Служителите са най-ценният актив

  Компанията гарантира сигурност на работното място, допълнително здравно осигуряване и уважение към правата на служителите

 • Развитие за младите специалисти

  Фесто Производство провежда стажантски програми за ученици и студенти, като им предоставя възможности за развитие и професионална реализация

 • Отговорност към образованието

  Една от първите компании, включила се в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България

 • Кариерно израстване

  Фесто Производство приветства изобретателни и различно мислещи хора, като им предоставя възможност за обучение, изява и развитие

 • Иновациите се нуждаят от свобода

  Мислете глобално, действайте локално! Само когато идеите не познават граници, те могат да завладеят света

Обяви за работа

1 2

Обяви за стаж

Повече за Фесто Производство ЕООД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16