За организацията

Агрополихим АД е утвърден български производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове за земеделското стопанство. Дружеството е лидер в торовото производство и търговия не само на пазара у нас, но и за Югоизточна Европа и Балканите.

Компанията предлага оптимални, висококачествени решения за агрикултура както чрез своята богата продуктова гама, така и чрез изготвянето на цялостни технологии и програми за торене, изцяло съобразени с индивидуалните изисквания на земеделските производители.

Производствената програма на Агрополихим включва азотни торове, в т.ч. азотни нитрати, течен азотен тор, течен тор със сяра, карбамид; фосфорни торове, азотно-фосфорни торове, включително моноамониев фосфат, диамониев фосфат; комбинирани торове, течни комбинирани торове, амоняк, азотна киселина, амонячна вода, фосфорна киселина, силикофлуороводородна киселина и др.

Предприятието разполага със съвременна производствена база, която непрекъснато разширява и модернизира, прилагайки най-добрите налични производствени практики. Произвежданите продукти и предлагани услуги са с доказано качество, съобразно световните стандарти.

Агрополихим е водещият бранд в дружество, което се състои от пет фирми. Сред тях са:

Афер България – основен дистрибутор на висококачествените продукти и цялостните ефективни решения на Агрополихим

Афер България ЕООД е основен дистрибутор на решенията на Агрополихим както на българския, така и на европейския пазар. Дружеството е специализирано в търговия на едро с азотни, фосфорни и комбинирани торове, както и с други продукти от химическата промишленост.

Зърнен терминал Варна – запад – най-новият член в семейството на Агрополихим

Зърнен терминал Варна – запад АД е най-младото попълнение в групата на Агрополихим. Фирмата извършва търговска, транспортна, складова дейност и логистика, включително съхранение, обработка, опаковане, товарене, разтоварване на зърно и химически продукти, суровини и стоки.

Римакем – качествена сервизна поддръжка на съоръженията в Агрополихим

Римакем ЕООД, дъщерно дружество на Агрополихим АД, с над 240 висококвалифицирани служители, инженерно-технически и административен персонал, се грижи за качественото сервизно обслужване на цялото оборудване и всички съоръжения и инсталации в Агрополихим.

Контакти

Адрес: Девня 9160 , Индустриална зона


Лице за контакт: Десислава Иванова, експерт „Подбор и обучение на персонала“, отдел „Човешки ресурси“

Телефон:
0519/97 598, 0882 944 367

E-mail: hr@agropolychim.bg, d.ivanova@agropolychim.bg


Лице за контакт: Гергана Колева, ръководител отдел „Човешки ресурси
Телефон:
0519/97 512

E-mail: g.koleva@agropolychim.bg

Агрополихим е лидер в България и пазарен фактор на картата на торовото производство в Югоизточна Европа

Дружеството непрекъснато модернизира и подобрява технологиите на работа, като създава условия за производство на продукти с високо качество, с грижа към околната среда и към здравето на хората. Агрополихим високо цени своите отдадени, квалифицирани и силно мотивирани служители и вярва, че те са ключът към успеха на компанията.

 • Служителите са най-ценният актив

  Агрополихим вярва, че успехът на компанията се дължи на нейните всеотдайни, квалифицирани и силно мотивирани специалисти

 • Развитие и кариерно израстване

  Компанията непрекъснато инвестира в обучения и повишаване квалификацията, предоставяйки възможност за професионално израстване и на млади специалисти, и на опитни професионалисти

 • Отговорност към образованието

  Фирмата участва в инициативи, свързани с развитието и реализацията на ученици и студенти, като „Мениджър за един ден“, кариерни борси, състезания, Дни на отворените врати и др.

 • Сигурност на работното място

  Компанията гарантира сигурност и безопасност на работното място, атрактивен пакет от социални придобивки и уважение към правата на служителите

 • Социално ангажирана компания

  Агрополихим се придържа строго към екологични норми и стремеж към висока ефективност с грижа към околната среда и към здравето и безопасността на служителите

 • Устойчив растеж

  Преследвайки ясни фирмени ценности, най-високо качество и ефективност на вложените ресурси, компанията се нарежда сред лидерите в света на торовото производство

Обяви за работа

Повече за Агрополихим АД

1 2 3 4