Бизнес борса

Старт Инженеринг АД

  • Град София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Велико Търново, Перник
  • Уеб сайт www.starteng.com

За организацията

Старт Инженеринг АД е водеща компания в областта на проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии, автоматизацията и пусково-наладъчната дейност на големи енергийни и индустриални обекти. Направленията, в които фирмата се е специализирала, са: КИП и автоматизация, oтопление, вентилация и климатизация, производствена дейност, електроапаратура и съоръжения, монтажна дейност, консултантска дейност.

Компанията е с доказани традиции, богат международен опит и ноу-хау, притежава 12 клона, разположени в седем от най-големите градове в България и е реализирала редица успешни проекти в страната и чужбина.

Стремежът на Старт Инженеринг да предлага висококачествени и ефективни решения на конкурентни цени, използването на модерни технологии и модел на управление за подобряване безопасността и ефективността на труда, се затвърждава нейните водещи пазарни позиции.

Контакти

Централен офис

Адрес: София 1220 ул. "Локомотив" №3

Телефон: 02/936 03 73, 02/931 60 65, 0898 690 666

E-mail: office@starteng.com

 

Клон София

Адрес: София 1220 ул. "Локомотив" №3

Телефон: 02/931 61 46

E-mail: sofia@starteng.com

 

Клон Автоматизация

Адрес: София 1220 ул. "Локомотив" №3

Телефон: 02/931 07 84

E-mail: automation@starteng.com

 

Клон ОВиК

Адрес: София 1220 ул. "Локомотив" №3

Телефон: 02/931 61 48

E-mail: stenclim@starteng.com

 

Клон Монтажи

Адрес: София 1220 ул. "Локомотив" №3

Телефон: 02/931 61 46

E-mail: sofia@starteng.com

 

Клон Ел. Табла

Адрес: София 1220 ул. "Локомотив" №3

Телефон: 02/938 12 68

E-mail: office@starteng.com

 

Клон Кремиковци

Адрес: София 1220 ул. "Локомотив" №3

Телефон: 02/936 03 73

E-mail: office@starteng.com

 

Клон Бургас

Адрес: Бургас 8000, ул. "Христо Ботев" №33

Телефон: 056/811 484

E-mail: office@startengbs.com

 

Клон Варна

Адрес: Варна 9000, ул. „Неофит Бозвели” 49

Телефон: 052/613 246

E-mail: varna@starteng.com

 

Клон Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, ул. "Чернишевски" №1А

Телефон: 032/642 664

E-mail: plovdiv@starteng.com; startplovdiv@abv.bg

 

Клон Перник

Адрес: Перник 2300, ул. "Отец Паисий" 59, ет. 1

Телефон: 076/603 633

E-mail: pernik@starteng.com

 

Клон Велико Търново

Адрес: Велико Търново 5000, ул. "Димитър Благоев" №6, вх. Г

Телефон: 062/652 216

E-mail: v_tarnovo@starteng.com

 

Клон Стара Загора

Адрес: Стара Загора 6000, ул. "Цар Иван Асен" №165

Телефон: 042/602 308

E-mail: st_zagora@starteng.com

Повече за Старт Инженеринг АД

1 2 3