Бизнес борса

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

За организацията

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е топлоелектрическа централа на лигнитни въглища, която играе важна роля за за сигурността на доставките и енергийната независимост на България. Мажоритарен собственик на централата, с дял от 73%, е електроенергийната компания ContourGlobal, а останалата част от акциите е притежание на Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД.

ContourGlobal е международен производител на електроенергия, който разполага с 84 електроцентрали в 19 държави на 3 континента. Енергийната група прилага водещи технически и управленски практики в използването на конвенционални и иновативни технологии, за да осигури електроенергия за местните икономики и общности по целия свят. Зад успеха на компанията в глобален мащаб стои екип от над 1800 професионалисти.

Мисията на ContourGlobal е да разработва, изгражда и експлоатира електроенергийни предприятия, с цел да осигурява надеждна и достъпна електроенергия, да стимулира икономическия растеж и социалното благоденствие и да подобрява условията за живот в районите, в които развива дейността си.

Българската КонтурГлобал Марица Изток 3 е първата ТЕЦ на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, работеща в пълно съответствие с изискванията на най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда ISO 14001:2004.

Съоръжението е с инсталирана мощност от 908 MW и спомага захранването на енергийната мрежа както на България, така и на съседни страни като Гърция, Турция, Македония и Сърбия.

Компанията търси да присъедини към екипа си висококвалифицирани и мотивирани специалисти от областта на енергетиката, осигурявайки добри перспективи за кариерно развитие и професионално израстване.

Контакти

Адрес: Медникарово 6294, община Гълъбово, обл. Стара Загора

Телефон: 042/663 251

E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com

 

Офис София

Адрес: София 1505, бул. „Ситняково“ 48, ет. 9 I

Телефон: 02/810 23 23

E-mail: cgme3@contourglobal.com

Повече за КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

1 2 3 4