Бизнес борса

КМС Инженеринг ООД

За организацията

КМС Инженеринг ООД е утвърдено българско дружество в областта на  автоматизацията на производствени процеси. Основана през 1997 г. като частна семейна фирма, днес основната дейност на компания включва конструиране, производство и интегриране на автоматизираща техника в различни браншове на индустрията, по задание на клиентите и съобразно техните индивидуални нужди.

КМС Инженеринг развива своята дейност в три основни направления, а именно: „Системи за захранване с детайли на автоматични машини“, „Пневматични и серво манипулатори“ и „Нестандартни машини и съоръжения“.

Дружеството притежава дългогодишен опит в конструирането, проектирането и изработката на:

 • Монтажни автомати за различни типове детайли по задание на клиента;
 • Захранваща техника, включително вибробункери, виброшини, предбункерни устройства, ротационни ориентатори, центробежни ориентатори, стъпкови и лентови захранващи устройства, барабанни захранващи устройства, магазинни захранващи устройства и отсекатели;
 • Манипулатори и хващачи;
 • Ориентиране на детайли по задание;
 • Разплитане, ориентиране и подаване на пружини;
 • Окачествяване и ориентиране на детайли с техническо зрение;
 • Винтоориентиране, винтоподаване и винтозавиване в монтажна позиция;
 • Опаковъчна техника;
 • Дозиращи устройства;
 • Лентови, ролкови и стъпкови транспонтьори;
 • Сервозадвижвани технологични компоненти;
 • Сервозадвижвани въртящи делителни маси;
 • Сервозадвижвани дву и три координатни маси;
 • Нестандартни технологични и монтажни машини и линии.

КМС Инженеринг е партньор на водещи български и чуждестранни фирми, представляващи световно доказани производители на машинни компоненти, сензори, задвижвания и други, сред които Xinje Electronic Gmbh, Германия; Каматик ООД; Дасис Инженеринг ЕООД; Томис ЕООД; Валтроник ООД; БР Техника ЕООД; Бактрейд Явор и Техноком. Дружеството е официален дистрибутор и интегратор на индустриални роботи Toshiba Machine на българския пазар.

Контакти

Повече за КМС Инженеринг ООД