Елпром Хеви Индъстрис АД

За организацията

Елпром Хеви Индъстрис АД е правоприемник на дейността на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД — световно утвърден лидер в разработката и производството на силови трансформатори и стъпални регулатори, с над 70-годишна история, традиции и опит.

Заводът е основан през 1949 г. в гр. София под името „Васил Коларов”. През 1997 г. корейският гигант Hyundai Heavy Industries Co. приватизира българското дружество, а името му е променено на Хюндай Елпром Трафо АД. Няколко години по-късно, когато предприятието достига стандартите на компанията-майка, става разпознаваемо на пазара като Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България. От 2020 г. производствената фирма вече е част от словашката група BEZ International Group.

Считано от 01.08.2021 г., съгласно решение на Борда на директорите на Хюндай Хеви Индъстрис Ко България и официално вписване в Търговския регистър, името на компанията се променя на Елпром Хеви Индъстрис АД.

Развивайки успешно производствената си дейност и продажбите и завоювайки нови пазари, българската фирма си създава репутация на изключително надежден, стабилен и конкурентоспособен доставчик на силови трансформатори и апарати високо напрежение както за енергийната система в България, така и за нуждите на чуждестранни клиенти – електрически подстанции, класическите ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ, промишлени предприятия и др., от Европа, Азия, Африка и Америка.

Производствената програма на предприятието включва:

 • Трифазни силови трансформатори с номинална мощност до 250 MVA и номинално напрежение до 400 kV, с регулация посредством стъпални регулатори и/или превключватели без възбуждане;
 • Генераторни силови трансформатори с номинална мощност до 275 MVA и номинално напрежение до 400 kV, с и без регулация под товар;
 • Монофазни силови трансформатори с номинална мощност до 250 MVA и номинално напрежение до 400 kV, с или без регулация под товар;
 • Aвтотрансформатори с номинална мощност до 250 MVA и номинално напрежение до 400 kV;
 • Пещни трансформатори с номинална мощност до 15 MVA, с или без регулация под товар;
 • Фазо изместващи трансформатори;
 • Мобилни трансформатори с номинално напрежение до 245 KV, с или без регулация под товар;
 • Стъпални регулатори;
 • Превключватели без възбуждане;
 • Задвижвания.

Елпром Хеви Индъстрис АД разполага с екип от доказани, опитни и висококвалифицирани специалисти, който с годините е създал динамична система за изпълнение на многообразни теоретични и практически задачи в процеса на проектиране и производство на изделията. Контролът на качеството се извършва съгласно внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2015 и Наръчник по качеството. Всички тестове и изпитвания на трансформаторите и стъпалните регулатори се осъществяват в изпитателните лаборатории на завода.

Елпром Хеви Индъстрис – глобалният партньор в енергетиката

Мисията на Елпром Хеви Индъстрис е да бъде надежден, доверен и предпочитан партньор за енергийния сектор, като предлага висококачествени технически продукти, трайно и коректно сътрудничество със своите клиенти и иновативни решения, адаптирани към постоянно променящия се свят. За да постигне това компанията разчита на своите отдадени, висококвалифицирани и силно мотивирани служители.

 • Служителите са ключът към успеха

  Елпром Хеви Индъстрис високо цени своите всеотдайни, проактивни и силно мотивирани служители и вярва, че те са ключът към успеха на компанията

 • Кариерно израстване

  Дружеството предоставя възможност за обучение и развитие както на млади и мотивирани специалисти, така и на опитни професионалисти

 • Устойчив растеж

  Преследвайки ясни корпоративни ценности, най-високо качество и ориентирани към клиента иновации, Елпром Хеви Индъстрис е световен лидер в областта на енергетиката

 • Сигурност на работното място

  Фирмата гарантира сигурност и стабилност на работното място, атрактивен пакет от социални придобивки и уважение към правата на служителите

 • Отговорност към образованието

  В подркепа на образованието, развитието и професионалната реализация на ученици и студенти, компанията провежда стажове, участва в кариерни форуми, партнира си с гимназии и др.

 • Социална ангажираност

  Елпром Хеви Индъстрис се придържа към екологични норми и енергийно ефективни технологии в своето производство с грижа към околната среда и здравето на служителите

Обяви за работа

Повече за Елпром Хеви Индъстрис АД

1 2 3 4