Иновативна технология за управление на отпадъци на българската фирма Елфи Тех ще бъде внедрена в САЩ

03.04.2024 г.2 мин.

In Albanian In English In Macedonian In Romanian In Serbian

 

Българската високотехнологична фирма Елфи Тех, в партньорство с румънския машиностроителен завод Петал и американската компания E-Ficient Solutions LLC, представи новаторска технология за решаване на нарастващия проблем с опасните медицински отпадъци в Съединените щати. Тази информация Борса.bg научи от BalkanEngineer.com. Иновацията обещава да революционизира начина, по който се управляват и обработват тези отпадъци, като същевременно подобрява екологичната ситуация.


Съоръженията, известни като „Електропиролизни инсталации за утилизация на отпадъчни въглеводороди”, се отличават с иновативна технология, защитена с четири патента от Елфи Тех. Те не само унищожават медицинските отпадъци, но и произвеждат чист газ като краен продукт, който може да бъде използван като гориво. Този процес осигурява ефективно и безопасно управление на отпадъците, като същевременно намалява негативното им въздействие върху околната среда.

Пилотната инсталация, разработена от трите компании, е почти готова за работа и скоро ще бъде внедрена в голямо депо за унищожаване на медицински отпадъци в щата Невада. Тя ще има капацитет за унищожаване на 1 t/h, като се очаква успешният ѝ старт да доведе до поръчки за още три подобни инсталации.

Разработката на българската компания Елфи Тех предлага решение за проблема с медицинските отпадъци и отваря възможности за устойчиво управление на други видове отпадъци като стари автомобилни гуми и биомаса. Партньорството между E-Ficient Solutions LLC, Петал и Елфи Тех има за цел да разшири приложението на тази иновативна технология, като се обхване широк спектър от отрасли и региони.

Източник на сминковия материал: divident.eu