ТАБ МАК въведе в експлоатация фотоволтаична централа за собствени нужди в базата си в Пробищип, Северна Македония

02.10.2023 г.3 мин.

In Albanian  In English  In Macedonian  In Romanian  In Serbian

С инвестиция от 6 милиона евро във фотоволтаична система, групата TAB Словения, лидер в производството на батерии, ще произвежда 13 256 MWh електроенергия на година, с което ще се покриват около 25% от нуждите на нейното дружество ТАБ МАК в Северна Македония, научи Борса.bg от BalkanEngineer.com.

Въвеждането в експлоатация на фотоволтаичната централа бе отбелязано с официална церемония във фабричния комплекс ТАБ МАК в Пробищип, Северна Македония, в присъствието на Христина Оджаклиеска, заместник-министър на околната среда, Драган Анастасов, кмет на Община Пробищип, и Грегор Прескер, посланик на Словения в страната, Роман Бурия, изпълнителен директор на TAB Словения, както и представители на ръководството и служителите на TAB MAK.

Фотоволтаичната централа с мощност 8.6 MW е изградена върху терен от 10 ha и е оборудвана с 15 288 двулицеви фотоволтаични панела от монокристален тип, които са свързани последователно към стрингови инвертори. Съоръжението включва и две трансформаторни станции с мощност 4 500 kVA, свързани към собствен съществуващ трафопост с мощност 10/35 kV.

Цялостната инвестиция е планирана за изпълнение в три фази, първата от които е приключила през февруари т.г. и включва фотоволтаичната централа. С тази стъпка делът на електроенергия от възобновяеми източници в групата TAB се увеличава до общо 25%, което представлява голяма стъпка в посока повишаване на устойчивостта.

Във втората фаза на инвестицията е предвидено изграждането на фотоволтаична централа с мощност 3.2 MW върху покривите на съществуващите сгради на ТАБ МАК, а в третата фаза трябва да се изгради голямо промишлено съоръжение за съхранение на електроенергия.

Източник на снимковия материал: canva.com