Соларна агроцентрала с мощност 300 MW ще бъде изградена върху 500 ha в община Кладово, Източна Сърбия

09.09.2023 г.2 мин.

In Albanian  In English  In Macedonian  In Romanian  In Serbian

Слънчева агроцентрала ще бъде изградена върху площ от 500 ha в Източна Сърбия. Това научи Борса.bg от BalkanEngineer.com. Инвестицията във фотоволтаичното съоръжение с мощност от 300 MW идва от Кипър.

Сръбската община Кладово пусна за обществено разглеждане проекта за подробен устройствен план за изграждане на слънчева електроцентрала Kladovo Solar Gate. Планът беше достъпен за ранна публична проверка миналата есен, а инвеститорът е ERG Renewables doo Beograd, основана през 2019 г., чийто собственик ERG Investments LTD е регистриран в Кипър.

Предвижда се инсталирането на панели около 300 MW, като планът обхваща площ около 582.94 ha в източната част на територията на община Кладово, на 5 km от центъра на града, в кадастърните общини Важуга, Кладово, ж.к. Кладушница, Подвърска и Речица. Площта представлява предимно нискокачествени земеделски земи.

Планът подчертава, че в областта на слънчевата електроцентрала е възможно да се приложат иновативни решения чрез агросоларната концепция, която включва животновъдство или селскостопанско производство с едновременно производство на електрическа енергия.

Внедряването на слънчеви панели, които частично, в определен процент, пропускат слънчева светлина, позволява защита на земеделските култури от екстремни метеорологични условия, но също така се предотвратява потенциалният конфликт, когато земеделска земя се използва за производство на електрическа енергия. За да стане това възможно, в района на слънчевата централа се разрешава изграждането на обекти с предназначение за селскостопанска продукция, животновъдни ферми и др.

Източник на снимковия материал: canva.com