В процес на изграждане са вятърните паркове „Горичане“ и „Пролез“, които ще бъдат трета по големина вятърна централа в България

31.08.2023 г.3 мин.

In Albanian  In English  In Macedonian In Romanian  In Serbian

WРР Gоrісhаnе (ВтЕЦ Горичане), български разработчик на проекти в областта на вятърната енергетика, завърши продажбата на 80 МW за вятърните паркове „Горичане“ и „Пролез“ на финландския инвеститор във възобновяема енергия Тааlеrі Еnergіа, научи Борса.bg от BalkanEngineer.com. Вятърните паркове ще бъдат първите в България, които внедряват новата технология за ветрени турбини с капацитет до 8 МW на генератор.

Сделката, включваща продажбата на 100% от проекта и финансирането на останалите разходи за развитие, беше завършена на 19 май т.г. и беше регистрирана в българския Търговски регистър на 26 май т.г. Вятърните паркове „Горичане“ и „Пролез“, разположени около 5 km западно от Шабла, Североизточна България, се намират в напреднал етап на развитие, като разполагат със земя за до 14 турбинни площадки и подстанция, договор за свързване към мрежата и вече инсталирани вятърни турбини.

След като бъдат пуснати в експлоатация, те ще бъдат третата по големина вятърна електроцентрала в България след „Свети Никола“ край Каварна „Ветрогом“ край Казанлък.

Тааlеrі Еnergіа е базиран във Финландия мениджър на фондове за вятърна и слънчева енергия, който в момента набира шестия си фонд за възобновяема енергия. Компанията има един от най-големите специализирани екипи за инвестиции във вятърна и слънчева енергия в Европа и е един от най-големите частни акционери-собственици-оператори на финландския вятърен пазар, със 116 турбини, произвеждащи приблизително 1.8% от цялата електроенергия в страната. Тааlеrі Еnergіа е част от Тааlеrі Grоuр, която е листвана на борсата Nasdaq Helsinki и управлява активи на стойност 2.5 милиарда евро.

Източник на снимковия материал: canva.com