Европейско проучване показва проблемите и перспективите в секторите „Металообработка“ и „Електротехника“

13.11.2023 г.4 мин.

Специалисти от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) взеха активно участие в онлайн работен семинар насочен към предизвикателствата и перспективите в секторите „Металообработка“ и „Електротехника“. Като основни проблеми, засягащи и двете области, бяха посочени недостигът на кадри, както и уменията, знанията и квалификацията на наличните такива, съобщиха за Борса.bg от БТПП. Обсъждането се проведе на база европейско проучване и в рамките на проекта FactCheck – Adapting quality of VET offer to the need of industry – manufacturing sector.

Електросектор в България

Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в стараната с принос от 11% от общия национален износ през 2022 г. Според специалистите секторът има още по-голям потенциал за напредък, но среща проблеми с намирането на квалифицирана работна ръка.

Като необходими за работещите в тази област се отчитат следните умения: критично мислене, организационни умения, умения за решаване на комплексни проблеми, умения по математика и физика, иновативно мислене и други.

Най-желаните професионални профили в електросектора в България и Европа съвпадат – най-търсени са специалистите електротехници на апарати и системи.

Сектор металодобив и металообработка в България

Трите най-бързо развиващи се компании сред металообработващите предприятия в България отбелязват трицифрен ръст на оборота за 2020 г., а всички в топ 20 са на печалба.

Характерен проблем и в сектора на металодобива и металообработката са драстичните промени на пазара на труда, което налага нови форми на заетост. „Недостигът на работна ръка ще расте с годините и поради демографски причини в България. Нивото на безработица в страната през 2022 г. е 4.3%, а заетостта достига 70.4%. Въпреки това работодателите съобщават за недостиг на квалифицирани служители, включително преработващата промишленост“, съобщиха от БТПП.

Най-желаните професионални профили в металургичния сектор са ясно дефинирани: индустриален механик – 48%, инженер по мехатроника – 45%, машинен и системен оператор – 32%, специалист по технология на металите – 12.5%, механик на инструменти – 12.5%.

На европейско ниво резултатите се различават, като най-търсеният професионален профил е машинен и системен оператор.

Анкетираните при провеждането на европейското проучване дават своите идеи как да се постигне по-високо съвпадение между учебната програма за професионално образование и реален търсен профил от работодателите. Сред предложенията са: обучение на работното място, осъвременяване на съдържанието на ПОО, модернизиране на работната база, добре регулирано сътрудничество с производствени компании, центрове за ПОО и други. 

Източник на снимковия материал: БТПП, canva.com