Европейската комисия ще отпусне на Албания 62 млн. евро за изграждане на жп отсечката Драч-Рогожине

03.01.2024 г.2 мин.

In Albanian  In English   In Romanian  In Macedonian  In Serbian

Европейската комисия ще предостави на Албания безвъзмездна помощ в размер на 62 милиона евро (67 милиона долара) за изграждане на железопътен участък, свързващ крайбрежния адриатически град Драч с централния град Рогожина, научи Борса.bg от BalkanEngineer.com.

Общата стойност на инвестицията за железопътния участък, който е част от паневропейския коридор VIII, свързващ Адриатическо море с Черно море, се очаква да възлезе на 120.5 милиона евро. През 2020 г. Европейският съюз предостави безвъзмездни средства от 2.42 милиона евро за техническа помощ по време на фазата на предпроектно проучване и проектиране на обекта.

Проектът за железопътната отсечка Драч – Рогожине е част от по-голям финансиран от ЕС проект за изграждане на жп линия: Драч – Поградец – Лин – границата на Северна Македония по коридор VIII. Общата стойност на тази междуселищна линия се оценява на 291 милиона евро, като е съфинансирана от албанското правителство с принос от 25 милиона евро и 125 милиона евро от други неуточнени източници .

Коридор VIII е маршрут, простиращ се на около 1500 km от пристанището на Драч на запад до българските пристанища „Варна“ и „Бургас“ на изток.

Източник на снимковия материал: canva.com