Доставчикът на фотоволтаично оборудване АмонРа Енерджи разпределя 1.5 млн. лв. дивидент на своите акционери

09.07.2024 г.2 мин.

За втора поредна година доставчикът на фотоволтаично оборудване АмонРа Енерджи ще разпредели дивиденти на акционерите си, съобщиха за Борса.bg от компанията. Сумата е формирана на база печалбата за 2023 г., която възлиза на 1 046 970.93 лв., и от неразпределена печалба от предходни години в размер на 557 726.16 лв.  Решението е взето на общото събрание на акционерите, като информацията е публикувана на платформата на Българска фондова борса (БФБ).

АмонРа Енерджи заделя 104 697.84 лв. като резерв, а плановете на дружеството включват разширяване и диверсификация на пазарите както в България, така и в съседни и близки държави.

През 2023 г. компанията започна да доставя фотоволтаични панели, инвертори и конструкции от складова база в Шумен. В този период доставчикът придоби и основния си дистрибутор в Румъния, което допринесе значително за разширяване на дейността му в региона.

АмонРа Енерджи е единствената фотоволтаична компания в страната, която е листната в най-високия сегмент в БФБ BEAM. В края на ноември 2022 г. дружеството набра над 3.1 млн. лева от акционерите, като емисията надхвърли с 40% заложения минимум в първоначалната цел, според информация от д-р инж. Димитър Белелиев, основател на компанията.

„АмонРа Енерджи затвърждава позициите си в областта на възобновяемите енергийни източници и продължава да се утвърждава като водеща сила на пазара, с амбиции за по-нататъшно разширяване, както и внедряване на иновативни решения“, коментираха от компанията.

Част от структурата на дружеството е и българската компания от ВЕИ сектора Церб Солар.

Източник на снимковия материал: canva.com

Тагове: фотоволтаичнен