Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Академични новини

 • A1 България отново организира лятна академия за младежи

  06.07.2022 г. A1 България отново организира лятна академия за младежи

  Четвъртото издание на „А1 Лятна академия“ зарадва общо 20 студенти и ученици с възможност за участие в академията. Студентите се представиха в различни образователни инициативи и показаха не само отлична теоретична подготовка, но и демонстрираха интерес и мотивация за професионално развитие, научи още Борса.bg от А1 България. Като участници те ще имат възможност да работят по разнообразни и ключови за компанията проекти под ръководството на ментор в направления „ИТ и дигитална трансформация“, „Мрежа и услуги“, „Маркетинг“, „Финанси“, „Корпоративни продажби“ и „Човешки ресурси“. Участниците тази година са представители на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет – София, Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Технологичното училище „Електронни системи“ (ТУЕС) и европейски висши училища. Лятната академия на А1 е с продължителност три месеца, като младежите ще получават месечно възнаграждение, ще разполагат със служебна SIM карта и мобилен телефон, предоставени от А1 България, както и множество други социални придобивки. През периода на програмата те ще преминат през редица специализирани обучения за технически познания и социални умения. Също така ще имат възможност да се включат и в доброволческа инициатива.

 • Ученици от ПГЕЕ – Гълъбово представиха своите проекти от Еразъм+

  01.07.2022 г. Ученици от ПГЕЕ – Гълъбово представиха своите проекти от Еразъм+

  На 21 юни 2022 г. в актовата зала на Професионална гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ), гр. Гълъбово, се състоя важно събитие, научи Борса.bg от учебното заведение. Пред специални гости от Второ ОУ „Христо Ботев“, гр. Гълъбово, ученици от 10 и 11 клас на гимназията представиха програмата „Еразъм+“ и разказаха за проектите, в които са взели участие – общо четири на брой, проведени в различни европейски страни. Първият проект е осъществен в Гранада, Испания, на тема „Надграждане на професионалната подготовка на младите електротехници от ПГЕЕ гр. Гълъбово, чрез практика в Испания и превръщането им във високо конкурентни експерти на националния и европейския пазар на труда”. Следващият представен проект е на тема: „Нови професионални възможности за младите специалисти по електротехника и енергетика чрез практика в сферата на интелигентните електрически системи” – PROSPECT, е проведен в гр. Барселуш, Португалия.

 • Отличиха ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ на състезание по роботика

  30.06.2022 г. Отличиха ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ на състезание по роботика

  Ученици от Професионална гимназия (ПГ) „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин взеха участие в състезанието „Роботика за България“, което се проведе на 18 юни 2022 г. Общо три отбора от училището се включиха в надпреварата, като два от тях спечелиха първи места, а третият отбор получи наградата на журито и тази за най-атрактивна снимка и най-добър дизайн на робот, научи Борса.bg от учебното заведение. Проведеното състезание цели да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите, като им предостави възможност да работят в екип, чрез създаване на пусловия за изграждане и подготовка на училищни отбори по роботика. Учениците ще получат еднократна стипендия за постигнати високи резултати на национално състезание, а тези, класирали се на първи места, получиха купи и парични награди, с които ще се закупи техника за клуба по роботика. Ментори на отборите бяха Светослав Иванов и Десислава Цокова.

 • Техническите колежи в София и Казанлък се обединяват

  29.06.2022 г. Техническите колежи в София и Казанлък се обединяват

  Техническите колежи в гр. София и гр. Казанлък се обединяват в общо учебно заведение, включено в структурата на Техническия университет (ТУ) – София, научи Бoрса.bg. Постановление за преобразуването бе прието от Министерски съвет по искане на ректора на висшето училище. Реализацията му се дължи на решение на академичния съвет и положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта на обединяването на двата колежа в едно звено е консолидиране на структурите и намаляване на административната тежест, с което се постига оптимизиране на финансовите разходи, подобряване на качеството на обучението, както и на условията за развитие на академичния състав. Базите в Казанлък, Ботевград, Козлодуй и София се запазват. Не се променят също професионалните направления и специалностите, по които студентите се подготвят за придобиване на степен „бакалавър“. Обучението ще се обезпечава от академичен състав на основен трудов договор в ТУ – София, обединен в две катедри. За специализираното практическо обучение са привлечени и водещи специалисти от промишлени предприятия. Утвърденият капацитет на звеното ще обхваща 760 студенти по специалности от професионалните направления „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Енергетика“.

 • ХТМУ проведе научна сесия за млади учени и докторанти

  24.06.2022 г. ХТМУ проведе научна сесия за млади учени и докторанти

  На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) бе проведена 19-а Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, научи Борса.bg от учебното заведение. В тазгодишното издание се изявиха 120 участници със 130 постера в няколко научни направления. С откриването на научната сесия бе връчена и наградата в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ на името на академик Иван Юхновски, организиран от ХТМУ и съюза на химиците у нас. Носител на отличието е маг. инж. Виктория Иванова от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН, която е и възпитаник на университета. Гости на събитието бяха акад. Иван Юхновски, председател на БАН (1996-2008); проф. Милчо Натов, ректор на ХТМУ (1976-1981), доц. Кирил Станулов, ректор на ХТМУ (2003-2007); проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България. Кулминацията на празничния ден бе тържествената церемония за връчване на дипломите за ОНС „доктор“ и академичните звания „доцент“ и „професор“.

 • УАСГ участва в проект за устойчиво развитие на ЖП гарите в София

  23.06.2022 г. УАСГ участва в проект за устойчиво развитие на ЖП гарите в София

  Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се включи в инициативата „Зеленият преход на гарите“ – за вдъхване на нов живот на ЖП ареалите и терените в района на Сточна гара и гара „Подуяне“, научи Борса.bg. Проектът „Зеленият преход на гарите“ цели да провокира диалог между различни институции, бизнеси, експерти и граждани, както и да насърчи обмен на идеи и търсенето на решения за устойчивото развитие на бившите индустриални терени. А крайната цел е създаване на план за тяхното превръщане в мултифункционални градски пространства и интегрирането им в градската среда. Извършен е пространствен и урбанистичен анализ на терените и е проведено мултидисцпилинарно архитектурано студио с международно участие. Студиото е част от юбилейните събития, посветени на 80-годишнината от създаването на УАСГ. Също така е проява на академичното сътрудничество между УАСГ, ETH Zürich, Politecnico di Milano и Universita degli studi di Napoli. Студентите от изброените университети са обменили опит и са изследвали модели на адаптивна градска инфраструктура в съответния контекст.

 • РУ „Ангел Кънчев“ проведе семинар за STEM обучението и науката

  22.06.2022 г. РУ „Ангел Кънчев“ проведе семинар за STEM обучението и науката

  На 20 юни 2022 г. в Русенския университет (РУ) „Ангел Кънчев“ се състоя едно от предварителните събития в програмата на Европейската нощ на учените за т.г., научи Борса.bg от учебното заведение. Това бе семинарът „Научна комуникация и иновативно обучение", насочен към докторанти, млади учени и изследователи от университета, представители на образователни институции, ангажирани с предизвикателствата на STEM обучението, както и за всички, които са заинтересувани от проблемите на отворените иновации, отворената наука и новите умения в отговор на Европейската зелена и дигитална трансформация. Семинарът се организира в рамките на проекта K-TRIO 6 (Учените в триъгълника на знания), осъществяван с финансовата помощ на Европейския съюз по програма Хоризонт Европа, както и с подкрепата на екипа на проект Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТе), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020.

 • Фесто Производство участва в среща за техническото образование

  17.06.2022 г. Фесто Производство участва в среща за техническото образование

  . Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) проведе онлайн събитие, посветено на техническото образование у нас. Модератор бе г-н Кристиян Михайлов, съосновател и член на Управителния съвет на ПАРА. Обсъжданите теми бяха насочена към обучението по роботика в професионалните гимназии и нуждите на бизнеса в тази връзка. В срещата участие взеха инж. Мариета Георгиева, заместник- министър на образованието и науката, доц. д-р Найден Шиваров, директор на Националния STEM център, г-жа Деница Борисова, ръководител отдел Човешки ресурси и правен във Фесто Производство, както и представители на индустрията и бизнеса. Г-н Михайлов представи данни за настоящето положение относно състоянието на техническото образование в страната, нуждите и идеите от страна на ПАРА и къде вече има създадени контакти и реално работещи партньорства. Той акцентира върху нерешените проблеми в образователната система, които пряко рефлектират върху индустрията, както и върху нуждата от въвеждане на дуална форма на обучение не само в средното, но и във висшето образование. Зам-министър Георгиева от своя страна изнесе информация за въвеждането на новата програма „Образование“, в която се предвижда изграждането на Център за високи постижения в професионалното образование.

 • ПГ „Златю Бояджиев“ се изявиха в конкурса на АББ България

  17.06.2022 г. ПГ „Златю Бояджиев“ се изявиха в конкурса на АББ България

  Възпитаниците от Професионална гимназия (ПГ) „Златю Бояджиев“ участваха в инициативата „Развивай се и мисли“ на АББ България, научи Борса.bg. Талантливите ученици разгърнаха своите умения и показаха най-доброто от себе си с макетите „Компостер“ и „Импеданс фаза-защитен проводник“, които разработиха с помощта на своите преподаватели Стоян Минчев и Деяна Баръмска. Първият екип, с участието на Мария Атанасова Александрова, Стоян Димитров Стоянов, Тодор Ненков Чакъров от 8 „Б“ клас, представиха и разказаха за своя био макет „компостер“, изработен от природни материали. Гимназистите обясниха, че компостирането е естественият начин на природата да преработва и да рециклира органичните си отпадъци. Като крайният продукт от процеса е богато на органични съставки и подобно на хумус вещество, което е естествен подобрител за самата почва. Основните сектори за употреба на компост са земеделието и озеленяването. Екипът от 11 „Б“ клас от своя страна представи своя макет на импеданс фаза-защитен проводник, който се състои от два контура с предпазител и два контакта тип „Шуко“. Учениците Габриел Радков Георгиев, Тодор Славов Стоянови Митко Ангелов Петров демонстрираха и как функционира самият уред с реални измервания.

 • ПГСС – Белозем вложиха творчество в проектите за конкурс на АББ

  16.06.2022 г. ПГСС – Белозем вложиха творчество в проектите за конкурс на АББ

  Учениците от Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) – Белозем се включиха с иновативни разработки в инициативата „Развивай се и мисли“ на АББ България, съобщиха за Борса.bg от компанията. Темата, по която участниците трябваше да подготвят проект, бе „Технология за по-доброто бъдеще на Земята и хората“, а работата им премина под ръководството на инж. Маргарита Дукиду и г-жа Красимира Патазова. Екипът от единадесетокласниците Нели Кузева, Керанка Борисова, Светла Иванова и Николинка Христова от 9 „А“ клас сътвориха макета „Био гимназия по селско стопанство с. Белозем“. В основата му е технологията за производство на био газ, а гимназистите я обвързаха със своето родно място с. Белозем. Макетът се състои от две части – биогаз инсталация и непосредствено разположена до нея селскостопанска нива с училищно пространство. Макетът е с екологична насоченост и е разработен с подръчни материали, като спринцовки, кръгли пластмасови кутии, дървени клечки и др.