Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Академични новини

 • ТУЕС е с втори най-висок бал при кандидатстване сред гимназиите

  21.07.2022 г. ТУЕС е с втори най-висок бал при кандидатстване сред гимназиите

  Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) гр. София се нарежда на второ място по най-висок минимален бал на първо класиране при кандидатстване след 7-и клас, научи Борса.bg от учебното заведение. Интересът към гимназията се увеличава и по-този начин минималният бал за прием става все по-висок. Високата популярност на училището се дължи на всички преподаватели, настоящи и завършили възпитаници на ТУЕС. „Благодарим на всички, които са част от братството на ТУЕС и разнасят неговата слава. Сред родителите на настоящите ученици все по-често се намират „туесари“ от първите випуски на училището – това показва колко заразителен е училищният ни дух. Значителна част от преподавателския колектив се състои от възпитаници на училището, което демонстрира уникалната приемственост, която има в ТУЕС. Всички те – преподаватели и ученици, заедно се стремят към една цел – да изграждат гръбнака на ИТ бизнеса и заедно да покоряват върхове, които доскоро са били немислими“, споделиха от учебното заведение.

 • Фесто Производство взе участие в Международна научна конференция

  19.07.2022 г. Фесто Производство взе участие в Международна научна конференция

  От 2 до 6 юли в Созопол се проведе юбилейната 20-та Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг" – ISCME'22, в рамките на форума „Дни на науката на ТУ – София“. Организатор на събитието бе Стопанският факултет на ТУ – София, Научно-технически съюз по машиностроене по машиностроене(НТС) и ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Във форума се включиха много преподаватели, студенти, работодатели от индустрията, сред които и Фесто Производство, и представители на неправителствени организации, обединени от инициативата за подобряване на сътрудничеството между образованието и бизнеса. Виктория Алексиева, отговаряща за образователните проекти на Фесто Производство, взе участие в дискусионния панел „Бизнес и образование – нови хоризонти“, където сподели опита в изграждане на устойчив мост между образованието и бизнеса. Останалите теми, засегнати в този панел, бяха внедряването на дуална форма на обучение във висшето образование, ранното кариерно ориентиране.

 • ПДТГ„Димитър Хадживасилев“ с участие в информационно събитие

  15.07.2022 г. ПДТГ„Димитър Хадживасилев“ с участие в информационно събитие

  Професионална държавна търговска гимназия (ПДТГ) „Димитър Хадживасилев“ (Свищов) взе участие в информационно събитие за популяризиране на дуалната система на обучение, което се проведе на 4 и 5 юли 2022 г. в гр. Трявна, научи Борса.bg от учебното заведение. То бе в изпълнение на дейности по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН), финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В информационната среща се включиха д-р Теодора Спасова и Диана Илиева-Атанасова, старши учители теоретично обучение, както и Десислава Врайкова, родител и наставник, и Павлин Врайков, ученик от 10-ти клас, специалност „Системно програмиране“. Домакин бе Регионално управление на образованието в гр. Габрово.

 • С 20% повече са кандидат-студентите в ТУ – София през 2022 г.

  15.07.2022 г. С 20% повече са кандидат-студентите в ТУ – София през 2022 г.

  Кандидатстудентската кампания на Техническия университет (ТУ) – София приключи успешно. Тази година интересът към университета е с 20% по-голям в сравнение с предходната, а най-предпочитаните специалности са компютърно и софтуерно инженерство, научи Борса.bg от учебното заведение. „В сравнение с миналата година кандидат-студентите са с над 20% повече и наблюдаваме по-равномерно разпределение по специалности. Най-търсени са тези, обвързани с компютърно и софтуерно инженерство. Интерес има и към сферата на автомобилната електроника и авиационното инженерство. Създадохме нови специалности – Интелигентни системи, Изкуствен интелект, Киберсигурност. За специалност Киберсигурност над 10 човека се борят за едно място, като това е втората специалност с най-висок бал. С най-високи резултати се влиза в специалността Компютърни системи“, сподели ректорът на ТУ проф. Иван Кралов в студиото на „България сутрин“. Интересът към техническите специалности е допълнително мотивиран и от страна на бизнеса. В университета продължава изграждането на Център за върхови постижения, като до този момент са инвестирани над 70 млн. лв.

 • Преподаватели от цялата страна бяха отличени в конкурс на БАИТ

  14.07.2022 г. Преподаватели от цялата страна бяха отличени в конкурс на БАИТ

  Учители от цялата страна бяха отличени в конкурса „Дигитални иноватори в образованието“, организирано от Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), научи Борса.bg. Те получиха своите грамоти на официална церемония в ТехноМеджикЛенд. Кампанията се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият брой кандидатури, които бяха подадени т.г., е 91,сравнено с 85 през 2021 г. Т.г. отново най-много преподаватели кандидатстваха в категорията „Интерактивност при преподаването“ – 38. За категориите „Технологични иновации“ кандидатите бяха 23, „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии“ – 9, „Мултиплициране на иновативните учебни решения“ – 21. В категория „Мултиплициране на иновативните учебни решения“ победителят е Снежана Иванова, старши начален учител, ОУ „Любен Каравелов", гр. Русе. Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории, получиха ваучер за безплатно посещение на ТехноМеджикЛенд с техните възпитаници.

 • Висока финансова помощ ще получат млади учени и постдокторанти

  14.07.2022 г. Висока финансова помощ ще получат млади учени и постдокторанти

  До 3000 лева месечно могат да получат млади изследователи в българските висши училища и научни организации, научи Борса.bg от Министерство на образованието и науката (МОН). Средствата се осигуряват по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, чийто първи етап вече стартира. С бюджет от 7.5 млн. лв. ще бъдат подпомогнати изследователи в началото на тяхното кариерното развитие в 25 държавни висши училища. Това е половината от целия бюджет на програмата, а периодът ѝ на изпълнение е до 2025 г. Програмата е разделена на два модула. По първия модул ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение, до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“. Вторият модул „Постдокторанти“ е предназначен за учени с образователна и научна степен „доктор“, придобита преди не повече от пет години от българско или чуждестранно висше училище или научна организация. Те могат да кандидатстват за финансова подкрепа с проектно предложение по актуална научна тема.

 • Общо 46 студенти са одобрени за стаж в АЕЦ „Козлодуй"

  12.07.2022 г. Общо 46 студенти са одобрени за стаж в АЕЦ „Козлодуй"

  АЕЦ „Козлодуй” стартира своята лятна стажантска програма, научи Борса.bg от електроцентралата. Т.г. одобрени за участие са 46 младежи от техническите университети в София и Габрово, Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски”, Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) и Университет по библиотекознание и информационни технологии – София. Студенти от Военна академия „Г. С. Раковски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Русенски университет „Ангел Кънчев” също ще придобиват нови знания и умения по време на стажа. Общо 20 от всички стажанти са и стипендианти на дружеството. Всеки от практикантите има за задача да разработи конкретен проект по тема в областта на изучаваната от него специалност с помощта на ментори от АЕЦ „Козлодуй”. Продължителността на стажа е съобразно личния избор на младежите – четири или осем непрекъснати работни седмици. По-голяма част от студентите са предпочели втората по-дълга опция, с което се потвърждава изграденото положително отношение към програмата. Младите хора ще развият в реална работна среда необходими трудови навици и ще повишат подготовката си в избраната специалност, за да станат след време успешни инженерни и технически професионалисти.

 • Университетът за деца организира Лятна академия по роботика

  08.07.2022 г. Университетът за деца организира Лятна академия по роботика

  В периода от 7 до 13 август 2022г. ще се проведе Лятната академия „Роботика и програмиране“, организирана от Университета за деца, научи Борса.bg. Тя е подходяща за ученици от 6 до 10 клас. Лятната академия e посветена на съвременните „умни“ технологии и на интердисциплинарните връзки в областта на инженерството. Една от задачите на участниците ще бъде да програмират робот (контролер), снабден с микроконтролера Raspberry Pico на езика Micropython. Децата ще се запознаят и ще придобият умения с възможностите на микроконтролера Raspberry Pico. Част от предвидените задания ще изпълняват самостоятелно, а други – в екип. Участниците в академията ще преминат през теоретична подготовка и практически занятия, които ще включват принципите на функционирането на заобикалящите ни технологии. Акцентът ще бъде върху усвояването на минимум знания, необходими за същността на взаимовръзката между хардуер и софтуер. Практическите занятия ще бъдат насочени към придобиване и развиване на уменията на учениците, свързани с програмния език Micropython, управление на сензори за измерване на температура, интензитет на светлина, влажност, атмосферно налягане, дистанция и др. Също така четене и записване на данни върху SD карта, създаване и възпроизвеждане на аудио, управление на релета и още много

 • СУ на СФ и ЦНСССКЦИЕ обсъдиха съвместните си бъдещи проекти

  08.07.2022 г. СУ на СФ и ЦНСССКЦИЕ обсъдиха съвместните си бъдещи проекти

  На 29 юни 2022г. се състоя официална церемония по подписване на Споразумение между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и Стопанския факултет на Софийския университет (СФ на СУ) „Св. Климент Охридски“. Споразумението е насочено в областта на икономиката, управлението, бизнеса и селското стопанство, научи още Борса.bg от учебното заведение. По време на церемонията доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет, и д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, обсъдиха бъдещите си съвместни инициативи и договориха сътрудничество за провеждане на специализирани обучения, конференции и семинари за студенти на университета, както и организиране на учебни практики, стажове и много други. Сред темите на сътрудничество бе дискутирана също така новата магистърска програма на СФ на СУ – „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“.

 • Учени от ТУ – Варна разработват проект за Световния океан

  07.07.2022 г. Учени от ТУ – Варна разработват проект за Световния океан

  Учени от Техническия университет (ТУ) – Варна работят по проект за цифров двойник на Световния океан, съвместно с още 55 партньори от 18 държави на 3 континента, научи Борса.bg. Работата по проекта е започнала от февруари т.г. Той се нарича ILIAD (Илиада) и обхваща пет морета и Северния Атлантик. Екипът разработва концепцията за създаване на цифров двойник на Варненския залив, плавателните канали към Варненското езеро и пристанище Варна. От ТУ-Варна ще разработят прототипни технологии, които използват добавена реалност и автоматично оценяване на риска. Целта е да се подпомогне корабоплаването при неблагоприятни метеорологични условия. Сензори в реално време ще измерват и показват данните от околната среда. 3D моделът на морето пресъздава всички течения, ветровете и тяхната посока (т.нар. Роза на ветровете), шума и пр. фактори, като всички те ще се управляват посредством AI (изкуствен интелект).