Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Академични новини

До 31 януари е срокът за кандидатстване за иновативно училище 20.01.2023 г.

До 31 януари 2023 г. всички държавни, общински и частни училища могат да кандидатстват за иновативно училище, научи Борса.bg. Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в даденото училище. Иновативните елементи могат да бъдат свързани с методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

 

 

Изисква се училищните проекти да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще вземат участие. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към Министерството на образованието и науката.

 

Иновацията е модел на модерното училище, в което възпитаниците ще подобрят своите образователни резултати, като повишат критичното си мислене и творчество, чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

 

Министерство на образованието и науката(МОН) е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

 

Източник на снимковия материал: unsplash.com