Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Академични новини

ТУ-Габрово откри модерен технопарк 23.11.2020 г.

На 20 ноември т. г. с официална церемония Технически университет – Габрово (ТУ-Габровооткри модерен Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, информираха за Борса.bg от учебното заведение. ТУ-Габрово е водеща организация по проекта и работи съвместно с Технически университет – София, Технически университет – Варна, Софийски университет „Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация, Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

 

 

На територията на Центъра за компетентност в университета в Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях, покриващи в много голяма степен спектъра на тематичната област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация „Мехатроника и чисти технологии“. Закупено е модерно технологично оборудване за всички лаборатории на стойност 4 203 780 лв. с ДДС.

 

Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева и е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Официални гости на церемонията по откриването бяха изпълнителният директор на Изпълнителна агенция на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; кметът на Община Габрово, областният управител на Област Габрово, представители на научните среди, бизнеса и партньорски организации.

 

Събитието се проследи и онлайн в платформата Microsoft Teams от над 60 участника.

 

Повече информация за Технически университет – Габрово, както и за новите проекти и инициативи на учебното заведение, бихте могли да намерите в микросайта в Борса.bg.

 

Източник на снимковия материал: ТУ-Габрово