Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Академични новини

ПГ по транспорт – Бургас обяви План 2020-2021 13.11.2020 г.

Професионална гимназия (ПГ) по транспорт в гр. Бургас обяви План 2020-2021, информираха за Борса.bg от учебното заведение.

 

 

Планът за учебната 2020-2021 година включва: Стратегия за развитие на ПГ по транспорт, Училищни учебни планове 2020-2021, Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците, Правилник за дейността и устройството на ПГ по транспорт, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Етичен кодекс на училищната общност в ПГ по транспорт и Годишен план на ПГ по транспорт.

 

Стратегията за развитие на училището през настоящата учебна година е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е ученикът.

 

Училището е осъзнало новата си мисия на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания и умения. Очакваният резултат от успешното реализиране на стратегията е да се подобрява качеството на образование и професионална квалификация, придобивани в професионалната гимназия, на базата на непрекъснато самоусъвършенстване и квалификация на педагогическата колегия.

 

Прилагането на иновативни методи в обучението, съчетани с активно използване на информационните и комуникационните технологии в модерна материална среда за теоретично и практическо обучение по професиите, ще окажат положително въздействие на качеството на придобиваното образование и квалификация.

 

Плановете за учебната 2020-2021 година на ПГ по транспорт можете да видите ТУК.

 

Повече информация за Професионална гимназия по транспорт – гр. Бургас, както и за новите проекти и инициативи на учебното заведение, бихте могли да намерите в микросайта в Борса.bg.

 

Източник на снимковия материал: pixabay.com