Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Академични новини

Информационен ден се проведе в ТУ – София, филиал Пловдив 25.05.2023 г.

На 18 май 2023 г. в Техническия университет (ТУ) – София, филиал Пловдив се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма (ОП) „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансирана чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, научи Борса.bg от учебното заведение.

 


 

Участие в събитието взеха представители на местни компании, партньорите и асоциирани партньори по проекта.

Основните дейности и постигнатият напредък бяха представени от проф. д-р инж. Въльо Николов, директор на филиала и зам.-ръководител на екипа за управление на проекта. Той подчерта, че в ТУ – София, филиал Пловдив вече функционират 13 лаборатории, разполагащи с високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане.

 

В рамките на научноизследователската инфраструктура във филиал Пловдив на ТУ – София са сключени 5 договора с бизнеса, а 33 учени, назначени по проекта, разработват нови технологии и публикуват статии и доклади в реферирани и индексирани издания на световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science.

 

Според проф. Железаров, ректор на ТУ – Габрово се е създало успешно партньорство между университетите и институтите на Българската академия на науките (БАН) и бизнеса. А това е предпоставка за споделяне на новоизградената научноизследователска инфраструктура, създаване на нови технологии и условия за привличане и задържане на млади учени.

 

Също така бяха дискутирани и перспективите за устойчиво развитието на центъра за компетентност след приключването на проекта.

 

Технически университет (ТУ) – Габрово е водеща организация по проекта и работи съвместно с: ТУ – София, ТУ – Варна, Софийски университет „Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

 

Източник на снимковия материал: ТУ - Габрово