Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Стаж / Стипендия

Лятна стажантска програма 2019 Осъм АД

11.01.2019 г. обратно
Осъм АД част от Метал Технолоджи Груп АД

Кандидатствай

 • Стаж
 • Машиностроене
 • Автоматизация
 • Индустриални технологии
 • Металургия
 • Инженерство
 • Производство
 • Ловеч
Лятна стажантска програма 2019

Метал Технолоджи Груп АД обединява водещи български заводи, специализирани в производството на отливки от алуминий, чугун и стомана. Компанията е експортно ориентирана, като над 90% от продукцията на заводите е предназначена за износ. Наши клиенти са големи европейски компании от различни индустрии като: Siemens, ABB, Alstom Power, Hyundai Heavy Industries, Honeywell, Voestalpine RailPro, Wienerberger и др.

 

Повече за Метал Технолоджи Груп АД на www.mtgbg.com

 

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2019

ОСЪМ АД, гр. Ловеч

 

През 2019 г. търсим стажанти за следните позиции и производствени звена в заводa ни ОСЪМ АД, локиран в гр. Ловеч

 

Конструктор на детайли в отдел Конструктивно-технологичен

 

Основни дейности, в които ще участва стажантът:

- Изучава софтуера за проектиране CAD/CAM NX12;

- Изучава правилата и стандартите за оформяне на конструктивна документация;

- Изготвя 3D и 2D чертежи на отливки;

- Конструира моделно-сърцева екипировка;

- Участва при провеждане на пробни серии на отливки;

- Участва при оразмеряване на пробни отливки.

 

Технолог по леенето на метала в цех Формовъчно-леярен

 

Основни дейности, в които ще участва стажантът:

- Изучава съоръженията за топене и разливане на течен метал;

- Изучава технологичните, механични и физични свойства на металите;

- Определя необходимия химичен състав на метала за осигуряване на механичните свойства на съответната марка чугун;

- Изготвя шихтови карти за зареждане на пещите за осигуряване на необходимия химичен състав;

- Предписва количествата на добавъчните материали за корекция на химическия състав;

- Предписва необходимата температура на метала в пещта, както и в разливната кофа с цел осигуряване на годни отливки;

- Осъществява контрол на времето за заливане и температурата на метала при заливането на формите.

 

Технолог механообработка в цех Механообработка

 

Основни дейности, в които ще участва стажантът:

- Изучава машините и съоръженията в цеха за механообработка;

- Изготвя технологични карти за обработка на отливки;

- Изготвя карти за контрол на размерите в процеса на обработка и за краен контрол;

- Изготвя технологични задания за приспособления и инструменти за механична обработка;

- Участва при настройка на машините и измерване на детайлите след механичната обработка.

 

Технолог по измерванията в цех Механообработка

 

Основни дейности, в които ще участва стажантът:

- Изучава различни методи на измерване, включително 3D сканиране, 3D измервания на трикоординатни измервателни машини и 3D принтиране;

- Изучава трикоординатната машина за измерване, както и класически средства за измерване;

- Изготвя програми за измерване на трикоординатната машина за конкретни детайли;

- Участва в измерването на механично обработени детайли;

- Разработва приспособления за измерване.

 

Индустриален инженер

 

Основни дейности, в които ще участва стажантът:

- Изучава машините и съоръженията в завод Осъм;

- Наблюдава работата на машините в производството;

- Контролира спазването на техническата документация;

- Разработване и изпълнение на проекти, свързани с подобряване качеството на производствения процес и неговата ефективност;

- Разработване на проекти, свързани с модернизацията и реконструкцията на машини и съоръжения.

 

Ние предлагаме:

 Платен стаж в периода юни-септември 2019 г. (по договорка);

 Гъвкаво работно време;

 Практическо обучение по съответните специалности и напътствия от опитен ментор;

 Достъп до най-съвременни производствени технологии и софтуерни приложения (MAGMA, SIEMENS NX и д.р);

 Възможност за участие в проекти за непрекъснато подобряване на производството и качеството;

 Възможност за договаряне на стипендия за обучение;

 Възможност за покриване на разходи за настаняване, храна и транспорт до завода;

 Възможност за започване на работа при успешно представяне по време на стажа.

 

За стажантската програма търсим:

 Студенти 3-ти/4-ти курс бакалавърска степен и магистри в инженерни специалности;

 С добра теоретична подготовка;

 С желание за работа и развитие в промишлеността.

 

Моля, кандидатствайте като изпратите CV и кратко мотивационно писмо с посочени сфера на професионални интереси и период на стажа на е-mail: hr@mtgbg.com до 31.05.2019 г.

 

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде насрочено интервю. Конфиденциалността и защитата на личните данни е гарантирана.

 • Инженер бакалавър
 • Инженер магистър
 • Студент
 • Машинен инженер
 • Индустриален инженер
 • Инженер-металург
 • Стаж
 • Гъвкаво работно време

Кандидатствай

hr@mtgbg.com