Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Стаж / Стипендия

Стажант, здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

17.11.2022 г. обратно
Фесто Производство ЕООД / Festo

Кандидатствай

 • София
Стажант, здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)


Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от вълнуващия свят на Festo!

Във връзка с разрастване на дейността на „Фесто Производство“ и разширяването на екипа си, отдел „Сграден фонд и ЗБУТ“ търси да назначи:

Стажант, здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Описание на длъжността:
 • Участва в организиране и провеждане на начални, периодични и опреснителни инструктажи по ЗБУТ;
 • Участва в снабдяването на сътрудниците с лични предпазни средства и специално работно облекло; следи за тяхната наличност, изправност и редовно използване;
 • Участва в други дейности, свързани с повишаване съзнанието за здраве и безопасност при работа;
 • Изготвя различни видове справки и отчети;
 • Поддържа актуална информация в базите данни на отдела;
 • Поддържа и архивира различни видове документи;
 • Подпомага документооборота в отдела.

Tехнически компетенции:
 • Студент със завършена трета година на техническо или икономическо образование в сферата на опазване на здравето и околната среда.
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office.

Професионални компетенции:
 • Писмено и говоримо владеене на английски или немски език, минимум ниво B1.
 • Шофьорска книжка, кат. В

Личностни компетенции:
 • Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда.
 • Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите.
 • Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти.
 • Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда.
 • Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност.
 • Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Компанията предлага:
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Студент
 • -
 • Гъвкаво работно време
 • Пълно работно време
 • С място на работа
 • Стаж

Кандидатствай

careersbgproduction@festo.com