Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Стаж / Стипендия

Стажант, производствен инженеринг

04.08.2022 г. обратно
Фесто Производство ЕООД / Festo

Кандидатствай

 • Стаж
 • Машиностроене
 • Електроника
 • Индустриални технологии
 • Производство
 • София
Стажант, производствен инженерингFesto е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от вълнуващия свят на Festo!

Във връзка с разрастване на дейността на „Фесто Производство“ и разширяването на екипа, отдел „Електроника“ търси да назначи:

Стажант, производствен инженеринг

Описание на длъжността:
 • Подпомага ефективното използване на ресурсите от хора и машини чрез създаване на цялостна технология на производство, като гарантира необходимото качество;
 • Подпомага изготвянето и актуализирането на технологичните документи за произвежданите изделия и прави разчети за необходимите съоръжения, машини и инструменти;
 • Подпомага изчисляване на капацитет в производствена линия, нивелира работния процес;
 • Контролира правилното изпълнение на поставените технологични изисквания към определено производство;
 • Съдейства за актуализирането на производствените норми с цел повишаване ефективността на производствения процес;
 • Съдейства за осигуряване на необходимата квалификация и обучение на работниците в съответствие с технологичните изисквания на определено производство.

Tехнически компетенции:
 • В процес на придобиване на висше образование или току-що завършил студент в релевантни на длъжността специалности - машинен / електронен инженер;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език (ниво B2);
 • Добра компютърна грамотност –MS OFFICE; познаване на SAP ще се счита за предимство.

Професионални компетенции:
 • Преминат стаж в сходна професионална област ще се счита за предимство;
 • Възможност за четене на конструктивни чертежи, техническа документация и изискванията към продуктите;

Личностни компетенции:
 • Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
 • Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
 • Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
 • Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
 • Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
 • Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Компанията предлага:
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Гъвкаво работно време.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява е необходимо да дадете актуална автобиография.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

 • Инженер бакалавър
 • Студент
 • Машинен инженер
 • Инженер по електроника
 • С място на работа
 • Стаж
 • Гъвкаво работно време

Кандидатствай

careersbgproduction@festo.com