Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

ТПГ „Мария Кюри“, гр. Перник

ТПГ „Мария Кюри“, гр. Перник

https://www.tpg-pk.eu

Технологична професионална гимназия (ТПГ) „Мария Кюри“ в гр. Перник е основана през 1970 г., първоначално като Техникум по металургия, а през 1994 г. прераства в Техникум по металургия и химични технологии. В наши дни учебното заведение гордо носи името на известната химичка и физичка, два пъти лауреат на Нобелова награда, Мария Кюри.

 

От 1970 година до днес през класните стаи на гимназията са преминали стотици ученици, реализирали се като лаборанти, технолози, експерти и контролни органи по технология, оборудване и крайни продукти. Всички те са оставили частица от сърцето си в училището.

 

В ТПГ „Мария Кюри“ учениците имат възможността да се обучават в следните специалности:

 

- Машини за гореща обработка на металите;

- Електрообзавеждане на производството;

- Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства;

- Технология на фармацевтични и парфюмерийно козметични продукти;

- Технология в биопроизводствата;

- Металургия на черни метали.

 

Гимназията си партнира с редица утвърдени фирми в региона, за да предоставя качествено обучение в реална работна среда, отговарящо на динамично изменящите се пазарни условия.

 

Училището е участник в швейцарския проект за дуално обучение „ДОМИНО“, подкрепящ въвеждането на принципите на дуалното обучение в българската образователна система. Други проекти, в които участва ТПГ „Мария Кюри“ са: Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене"; Проект „Ученически практики“; Проект "Обичам моето училище" и Проект “Подкрепа за успех“.

 

Учениците имат богат извънучилищен живот и участват в разнообразни клубове по интереси: Клуб „Млад експериментатор“, Клуб „Мост към бъдещето“, Група „Аз и химията“, Група „Звезди на спорта“, Група „Околна среда“, Група „Физика и астрономия“, както и Група „Ценности и общуване.

ТПГ „Мария Кюри“, гр. Перник

Адрес: гр. Перник, ул. "Рига" №1

Телефон: 076/ 67 29 47

E-mail: tpg_mcurie_pernik@abv.bg

Календар "Обучения"