Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Технически университет – София

Технически университет – София

https://tu-sofia.bg/

Технически университет – София (ТУ-София) е най-голямото висше учебно заведение в България в областта на техническите и приложните науки.

 

Университетът е наследник на първото висше техническо училище в България, чието начало е поставено на 24 октомври 1945 г. с обнародването на Наредба-закон за изменение и допълнение на закона за ВТУ. Създадена е Държавна политехника с два факултета: Строителен и Машинен. Броят на студентите в Машинния факултет е 299. Първият випуск на Държавната политехника е през 1949 г.

 

Днес ТУ-София е с видими европейски измерения в образователното и изследователско пространство на ЕС. В ТУ-София се обучават над 10 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор”.

 

В структурата си университетът включва 14 факултета в София, филиал в гр. Пловдив с два факултета, Инженерно-педагогически факултет и колеж в гр. Сливен, колеж по енергетика и електроника и две средни училища – технологично училище „Електронни системи” в София и професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец.

 

Зрелостниците могат да изберат да се обучават в някой от следните факултети:

 - Факултет Автоматика;

 - Електротехнически факултет;

 - Енергомашиностроителен факултет;

 - Машинно-технологичен факултет;

 - Машиностроителен факултет;

 - Факултет Електронна техника и технологии;

 - Факултет по телекомуникации;

 - Факултет Компютърни системи и технологии;

 - Факултет по транспорта;

 - Стопански факултет;

 - Факултет приложна математика и информатика;

 - Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт;

 - Факултет за френско обучение по електроинженерство;

 - Факултет за английско инженерно обучение.

 

Университетът разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и изследвания, която е уникална не само за страната, но и за Централна и Източна Европа.

Технически университет – София

Технически университет – София

Адрес: София 1000, бул. „Кл. Охридски“ 8

Телефон: 02/965 28 44, 02/965 28 45

Е-mail: info@tu-sofia.bg

 

Център „Кариера и възпитаници (Алумни)“

Адрес: София 1000, бул. „Кл. Охридски“ 8, Учебен корпус 12, каб. 12 122, зала 12 113

Телефон: 02/965 34 40, 02/965 34 40 – маг. пед. Силвия Янева-Стоянова, директор

Е-mail: career@tu-sofia.bg

Календар "Обучения"