Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Технически университет – Габрово

Технически университет – Габрово

https://www.tugab.bg/

Техническият университет – Габрово е наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище.

 

Идеята за създаване на висше училище в града, предшественик на днешния Технически университет, датира от 40-те години на ХІХ век. Тя е формулирана от българския просветител и учен Васил Евстатиев Априлов и неговия съратник Никола Стоев (Стефанов) Палаузов. Статут на технически университет ТУ-Габрово придобива с решение на НС на Република България от м.юли 1995 г.

 

Днес в университета се обучават средно 5400 студенти годишно в бакалавърска и магистърска степен, в т.ч. и чужденци. Учебният процес се осъществява по учебни планове, адаптирани към европейските образователни стандарти.

 

Зрелостниците могат да изберат да се обучават в някоя от следните специалности:

 

Факултет „Eлектротехника и електроника“:

 - Автоматика, информационна и управляваща техника;

 - Електроенергетика и електрообзавеждане;

 - Електроника;

 - Комуникационна техника и технологии;

 - Компютърни системи и технологии.

 

Факултет „Машиностроене и уредостроене“:

 - Дизайн, техника и технологии в текстила;

 - Компютърни технологии в машиностроенето;

 - Мехатроника;

 - Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника;

 - Технология на материалите и материалознание;

 - Компютърен дизайн в индустрията;

 - Техника и технологии за опазване на околната среда.

 

Стопански факултет:

 - Индустриален мениджмънт.

 

Университетът притежава голяма и модерна материална база, която е предпоставка за качествено обучение на студентите.

Технически университет – Габрово

Технически университет – Габрово

Адрес: Габрово 5300, ул. „Х. Димитър“ 4

Телефон: 066/801 219

E-mail: info@tugab.bg

 

Университетски кариерен център

Адрес: Габрово 5300, ул. „Х. Димитър“ 4, стая 3210

Телефон: 066/827 578 – доц. д-р инж. Стефан Иванов

Е-mail: st_ivanov@abv.bg

Календар "Обучения"