Академична борса

Стажант в отдел "Заводска верига на доставките"

 • Компания Фесто Производство ЕООД
 • Месторабота София
 • Дата 22.01.2024 г.
Повече за компанията

Описание на позицията


Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от вълнуващия свят на Festo!
 
Стажант в отдел „Заводска верига на доставките“

Описание на длъжността:

 • Подпомага екипа в ежедневната дейност;
 • Изготвя статистически справки и анализи;
 • Съдейства за повишаване на ефективността на процесите в звеното;
 • Търси и предлага потенциал за подобрение на процесите в отдела като опознава работните процеси, взаимовръзки и работни инструкции в дружеството;
 • Участва в периодичния преглед на целите и задачите на отдела, като дава идеи за допълнителни цели и задачи;
 • Работи с други отдели в компанията;
 • Подпомага процесите по документооборот с различните вътрешни и външни клиенти на дружеството.

Технически компетенции:

 • В процес на придобиване на висше образование или току-що завършил студент в релевантни на длъжността специалности;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език (ниво B1);
 • Отлична компютърна грамотност – MS Excel.

Професионални компетенции:

 • Преминат стаж в сходна професионална област ще се счита за предимство;
 • Предишен опит в международни екипи и мултикултурна среда ще се счита за предимство.

Личностни компетенции:

 • Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
 • Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
 • Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
 • Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
 • Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
 • Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Гъвкаво работно време.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява е необходимо да изпратите актуална автобиография.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Информация за позицията

 • Свободна позиция Стажант Заводска верига на доставките
 • Изисквано образование Икономист бакалавър, Икономист магистър, Инженер бакалавър, Инженер магистър, Студент
 • Заетост Гъвкаво работно време, Пълно работно време, С място на работа, Стаж

Кандидатствай